PUNKALAIDUN Punkalaitumen kunnan ja seurakunnan Tule kotiin –hanke on mukana kansainvälisessä maaseutututkimuksessa.
Suomesta koottiin 12 lupaavaa esimerkkiä toimista, joilla on edistetty maallemuuttoa ja uusien asukkaiden sekä maatila- ja muiden yrittäjien asettumista maaseudulle. Omat ehdotuksensa tekivät Suomen lisäksi myös yhdeksän muuta toimijaa eri puolilta Eurooppaa. Listaan kertyi 120 hanketta. Suomesta kansainväliseen jatkotarkasteluun etenee kolme, joista Tule kotiin -hanke ja Punkalaidun on yksi.

Ruralization on EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitettu tutkimus- ja innovaatiohanke. Tutkimuksen taustalla on huoli Euroopan maaseutualueiden väen vähenemisestä, vinoutuvasta ikä- ja sukupuolijakaumasta, ruokatuotannosta ja ylipäänsä maaseuturesurssien käytöstä tulevaisuudessa sekä kaupunki- ja maaseutualueiden epätasa-arvoisesta kehittymisestä. Tavoitteena on löytää politiikka- ja toimintasuosituksia, joilla edistetään uusien sukupolvien ja asukkaiden asettumista maaseutualueille ja -elinkeinoihin.

Tule kotiin -ykköshanke päättyi vuosi sitten ja kakkoshanke päättyy tämän maaseutututkimuksen ja muiden iloisten uutisten myötä nyt huhtikuun lopussa.
Hankeaikana Punkalaitumelle on muuttanut 233 uutta asukasta (tieto 24.3.2020 tilanteessa). Tammikuussa syntyi kahdet kaksoset ja tänä vuonna vauvoja on syntynyt jo yhteensä viisi.
Punkalaitumen ponnistelu on kiinnostanut myös mediaa. Artikkeleita, radio- ja tv-juttuja Punkalaitumelta julkaistiin hankeaikana kymmeniä.