Sallila lykkää hinnankorotuksia ja pidentää maksuaikoja

0
Maakapeli ei ole viime vuosina kauan kelalla vanhentunut. Sallilan pienjänniteverkosta yli 60 prosenttia ja keskijänniteverkosta lähes kolmannes on toteutettu tänä päivänä maakapelein.

LOIMAAN SEUTU Sallila pidentää maksuaikoja ja lykkää hinnankorotuksia koronatilanteen vuoksi.

– Haluamme osaltamme tukea haasteellisena aikana asiakkaitamme ja tarjoamme niin henkilö- kuin yritysasiakkaille mahdollisuuden sähkölaskujen maksuaikojen pidentämiseen koskien sekä siirto- että myyntilaskutusta, Sallila-Yhtiöiden toimitusjohtaja Tarja Heinonen sanoo.

Maksuaikojen pidentämisen mahdollisuus koskee laskuja, joille on tehty maksupäivän siirtopyyntö 26.3.–30.6.2020 välillä.

– Laskujen maksusuunnitelmasta voi sopia Sallila-yhtiöiden asiakaspalvelun kanssa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun ennen laskun eräpäivää. Pidennetystä maksuajasta ei veloiteta ylimääräisiä kuluja.

Sallila Sähkönsiirto Oy lykkää myös siirtohintojen nostoa. Hinnankorotusten piti tulla alkuaan voimaan huhtikuun alusta, mutta korotus siirretään puolella vuodella lokakuun alkuun vallitsevan tilanteen vuoksi.

Tarja Heinonen toteaa, että Sallilan jakeluverkkoalue on pääosin maaseutuverkkoa, jossa suuntauksena on sähkönkäytön väheneminen, mutta jakeluverkon tulee siitä huolimatta täyttää kriittisen yhteiskunnan säävarman verkon vaatimukset asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

– Pandemiasta huolimatta Sallila Sähkönsiirto investoi suunnitellun mukaisesti sähköverkkoon työllistäen samalla aluetta ja pyrkien siten vaikuttamaan suotuisasti alueen hyvinvointiin ja sen säilymiseen.

Monet sähköyhtiöt ovat tehneet toimenpiteitä helpottaakseen pandemian vaikeuttamaa arkea ja alentaneet määräaikaisesti joko siirron energiamaksuja tai siirron perusmaksuja.

Sallila Sähkönsiirron hinnankorotuksen viivästyttäminen koskee sekä perusmaksuja että siirtomaksuja puolen vuoden ajalta.

– Viivästyksen ja maksuaikojen pidentämisen yhteenlaskettuja taloudellisia vaikutuksia yhtiölle on vaikea arvioida. Haluamme näillä toimenpiteillä kuitenkin osallistua alueellisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseen myös vaikeina aikoina.