Noin 200 oppilasta ei palaa lähiopetukseen Loimaalla

0
Poissaolojen määrässä on jonkin verran vaihtelua Loimaan koulujen välillä.

LOIMAA Peruskoulujen lähiopetus käynnistyy torstaina koronarajoitusten jälkeen. Loimaalla keskimäärin noin 13 prosenttia huoltajista on ilmoittanut oppilaan poissaolosta.

Sivistysjohtaja Manne Pärkö laskee, että poissaolevia oppilaita on arviolta 200 koko Loimaan noin 1 530 peruskoulujen eli ala- ja yläkoulujen oppilaasta. Hänen mukaansa Loimaan koulujen välillä on jonkin verran vaihtelua poissaolojen määrässä ja arvioi vaihteluväliksi 5–15 prosenttia.

– Esimerkiksi Keskuskoulussa poissaolosta on ilmoittanut noin 14 prosenttia, Puistokadun koulussa kymmenisen prosenttia. Jossain pienemmässä koulussa luku voi olla viitisen prosenttia, kun puhutaan yhdestä tai kahdesta oppilaasta.

Pärkö kertoo, ettei Loimaan kouluista ole normaalitilanteessa näin paljoa oppilaita poissa. Hänestä poissaolojen määrää on toisaalta vaikea suhteuttaa, koska aiempaa kokemusta vastaavasta tilanteesta ei ole.

– Iso määrähän se on, kun puhutaan 13–15 prosentista poissaoloja.

Yle uutisoi aiemmin kuluvalla viikolla (13.5.), että Suomen kaupungeissa on suuret erot siinä, kuinka lapset saapuvat kouluun torstaina. Selvityksessä oli mukana myös Loimaa.

Sivistysjohtaja kertoo, että poissaolosta ilmoittaminen hoituu Loimaalla normaalin käytännön mukaisesti eli oppilaan huoltaja anoo poissaoloa, jonka jälkeen koulu käsittelee ja harkitsee tapauksen. Lääkärintodistusta ei vaadita. Hän arvioi, että käytännössä kaikki poissaoloanomukset on myönnetty.

Sivistysjohtaja ei ole käsitellyt poissaoloanomuksia eikä tiedä tarkalleen niissä esitettyjä perusteluja, mutta hän arvioi yleisesti huoltajien anomusten olevan varotoimenpide koronatilanteen varalta ja poissaoloanomusten koskevan pääsääntöisesti koko jäljellä olevaa lukukautta.

Pärkö sanoo, että poissaoleville oppilaille voidaan lähettää Wilman kautta tehtäviä, mutta varsinaista etäopetusta heille ei järjestetä. Hän kertoo poikkeuksena olevan sen, jos oppilaalla on lääkärin lausunto riskiryhmään kuulumisesta. Terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi oppilaalle voidaan tehdä päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, ja opetus voidaan antaa etäopetuksena.