Satakunnantietä paikataan tulevana kesänä Turuntien ja Aleksis Kiven kadun välisellä osuudella. Kuva: Lari Kiviranta.

LOIMAAN keskustassa sijaitsevien Vesikoskenkadun ja Satakunnantien täydellinen päällystäminen ei toteudu vielä tulevana kesänä, sillä kaduille tehdään ainoastaan urapaikkauksia tänä vuonna.
Satakunnantietä aiotaan paikata Turuntien ja Aleksis Kiven kadun välisellä osuudella, Vesikoskenkatua puolestaan Kauppalankadun ja Prisman välillä. Paikkapäällystettä saadaan myös Pikatielle Lamminkadun ja Shellin risteyksen väliselle osuudelle.
Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pekka Kaasalainen (kok.) kertoo, että Vesikoskenkadun ja Satakunnantien paikkausten kohdalla kyse on ensiavusta. Hänestä kyseisiä katuja ei ole mielekästä lähteä päällystämään kokonaan, sillä kumpaakin katua odottaa lähivuosina perusteellisempi perusparannus.
Se miksei jompaa kumpaa, Vesikoskenkatua tai Satakunnantietä, voida oitis lähteä korjaamaan, johtuu Kaasalaisen mukaan siitä, että ensin vuorossa on Väinämöisenkadun perusparannus, joka on suunniteltu tehtäväksi tänä vuonna. Hän sanoo, ettei kaupungilla ole määrärahoja tehdä mittavia perusparannuksia kuin yhdelle kadulle per vuosi, jos välttämättä aina sitäkään.
Kaasalaisen mielestä katujen urapaikkauksiin pitäisi yleisesti pystyä reagoimaan nopeammin esimerkiksi kelirikkoaikojen jälkeen, jotta kadut eivät pääse ja jää huonoon kuntoon aiheuttaen vahinkoja ajoneuvoille.

LOIMAAN kaupungin budjetissa on kuluvalle vuodelle varattu suunnittelurahaa Kauppalan-, Heimolinnan- ja Vesikoskenkadun sekä Satakunnantien peruskorjaukseen ja liikenteellisiin ratkaisuihin. Varsinaiset rakennustyöt olisivat vuorossa tulevina vuosina.
Kaasalaisen mielestä ensimmäisenä korjausvuorossa pitäisi olla Vesikoskenkatu, sen jälkeen Satakunnantie.
– Vesikoskenkatu on päässyt tosi huonoon kuntoon. Se on kuitenkin yksi pääväylistämme.

TULEVAN kesän pinta-alaltaan isoimmat kaupungin päällystyskohteet sijaitsevat Juvantiellä, Puistokadulla, Viljavarastontiellä ja Teollisuustiellä Alastarolla.
Lisäksi kaupunki jatkaa aiempien vuosien tapaan isompien kokonaisuuksien päällystämistä kerralla. Tänä vuonna vuorossa on katuja Hulmin asuinalueelta ja Teollisuuskylästä.
Kohteet sisältyvät kaupungin päällystysohjelmaan, jonka on hyväksynyt elinympäristövaliokunta. Kaupunki pyytää parhaillaan tarjouksia asfalttitöiden suorittamisesta vuosina 2020–2022.
Pekka Kaasalaisella päättyy ensi vuonna viides valtuustokausi, jonka jälkeen hän aikoo jättäytyä kunnallispolitiikasta. Hän toivoo, että lähivuosina vastaava isompien katukokonaisuuksien päällystämisurakka nähtäisiin Myllykylän asuinalueella.
Myös viereiselle Nahinlahden uudelle asuinalueelle odotetaan aikanaan päällystettä, mutta Kaasalaisen mielestä sen kanssa kannattaa odottaa hetken aikaa, jotta alueen rakentamisaikainen raskas liikenne vähenee.
Kaasalainen arvelee, että päättäjien on aikanaan mietittävä liikenneratkaisuja myös niin sanotun Krottikoulun eli uuden kaupungintalon suunnalla.

KAUPUNKI on varannut katujen pintaukseen 330 000 euroa tälle vuodelle. Summa on aikaisempien vuosien tasolla.
Kaasalaisen mukaan bitumin hinnan lasku ei käytännössä näy kaupungin asfaltoinneissa ylimääräisenä hyvänä, koska kaupungin määrärahat ja mittaluokka ovat sen verran pienet.

 

Kesän päällystyskohteet

Puistokatu ja sen kevyen liikenteen väylä.
Juvantie (Kartanomäenkadun risteyksestä Lähteenmäentien liittymään).
Hulmilla: Kotolankatu, Samulinkatu, Aittakatu ja Loimaankatu.
Teollisuuskylässä: Viljavarastontie, Vainiontie / Kuusilinnantie ja Palininkatu.
Alastarolla: Teollisuustie.
Pikatien kevyen liikenteen väylä (sairaalan bussipysäkiltä alikulkutunnelille).