Terveys- ja hoivapalveluille tunnustus laatutyöstä

0
Risto Säteri Virttaalta sai kertoa lapsilta saadusta koirasta apulaisosastonhoitaja Leena Paavilaiselle, lähihoitaja Saija Uusitalolle ja terveydenhoitaja Anna Pietilälle - samanlainen koira, mutta oikea, odottaa kotona. Korona-aika on muuttanut töitä terveyspalveluissa, Saija Uusitalo on hammashoitaja ja lainassa hammashoitolasta ja Anna Pietilä puolestaan äitiysneuvolasta.

Loimaa

– Tämä kolmikko on ainakin tyytyväisiä asiakkaita, tokaisee tuleva isä Lasse Pietilä Loimaan terveyskeskuksen äitiysneuvolassa.

Kolmikolla hän tarkoittaa itseään ja elokuussa syntyvää Prinsessaa sekä tämän äitiä Anni Kekkiä.

– On saanut olla tyytyväinen neuvolantätiin, vaikka on tällaiset korona-ajat ja kaikki, Lasse Pietilä sanoo.

Prinsessakin tuntuu hyväksyvän mielipiteen – ainakin sydänäänet täyttävät kuin tilauksesta hetkeksi huoneen melkein metelinä ennen kuin ”neuvolantäti”, terveydenhoitaja Jenni Rautiainen säätää tulevan äidin vatsalla pyörivää laitetta.

Kolmikko ei ole ainoa, joka pitää Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen terveys- ja hoivapalveluita laadukkaina.

Terveys- ja hoivapalvelut ovat kehittäneet helmikuusta 2018 saakka tekemistään ja nyt he ovat saaneet laaduntunnustuksen Labquality Oy:ltä, jonka toimittaman laatujärjestelmän mukaan kehittämistä on tehty.

Ainoa miinuspuoli on nyt se, että asiaa ei ole Covid19-epidemian vuoksi päästy juhlimaan yhdessä palveluissa työskentelevän 350 henkilön voimin.

– Hehän tämän ovat tehneet, johtava ylilääkäri Sari Koistinen kiittää ja vakuuttaa, että laatujärjestelmä ei ole ollut esimiesten projekti.

Rakentamiseen on sitouduttu joka portaalla.

Laatutyötä ei ole tehty esimiehiä tai edes työkavereita varten, vaan asiakkaita varten.

– Prosessi alkaa asiakkaasta, johtava hoitaja Anni Lintula kuvaa.

Asiakaspalautelomaketta on jo parannettu ja kysytty suullista palautetta, mutta laadunhallintasuunnitelman mukaisesti nyt mietitään, miten yhä enemmän otettaisiin asiakkaita mukaan toiminnan kehittämiseen. Tarkoitus on ottaa yhteyttä esimerkiksi potilajärjestöihin.

Osastojen esimiehet sanovat, että laatutyön ansiosta asiakkaille jää enemmän aikaa ja esimerkiksi ajanvarausohjeiden ansiosta asiakas ohjautuu aiempaa tarkemmin oikeaan paikkaan.

Laatutyö on tarkoittanut muun muassa sitä, että on yhdessä mietitty, miten asioita juuri Loimaan terveydenhuollossa tehdään – miten esimerkiksi palveluasumisyksikössä olevilta ihmisiltä otetaan tarvittaessa koronanäyte niin, ettei mahdollinen virus leviä. Loimaan terveydenhuollon tapa on nyt se, että sitä varten koulutettu hoitaja käy paikan päällä ottamassa näytteen.

– Ettei nyt ainakaan ambulanssilla asukkaita lähdetä tuomaan näytteelle, Sari Koistinen sanoo.

Järjestelmän rakentaminen on auttanut huomaamaan, miten paljon osaamista terveydenhuollossa Loimaalla on ja se ollut koko laatutyössä palkitsevinta – kaiken muun ohessa on saatu talteen paljon niinsanottua hiljaista tietoa, johtava hammaslääkäri Tuulikki Tammiala-Salonen arvioi.

Kun asiat on mietitty yhdessä, sovittu ja kirjattu ylös, ne ovat kaikilla tiedossa. Kun samalla on opeteltu tuntemaan toisia, yhteistyön tekeminenkin on tullut helpommaksi.

– Samoin uusien työntekijöiden perehdytys, akuuttiosaston apulaisosastonhoitaja Erja Anttila kertoo.

– Eikä tämä kehittäminen loppunut tähän, Sari Koistinen lupaa.

Järjestelmään kuuluu säännöllinen ja systemaattinen itsearviointi, joka nostaa esiin uusia kehityskohteita, Kirsi Jokinen sanoo.

Tavoitteita siis asetetaan ja tuloksia tavoitellaan.

– Järjestelmä on vetovoimatekijä työvoiman saannin kannaltakin, Sari Koistinen uskoo.

FAKTA

Laatujärjestelmä

SHQS-laatujärjestelmä(Social and Health QualityService) perustuu kansainväliseen mentelmään ja sisältää Suomen sote-kentälle sovelletun laatuohjelman kriteeristön.

Kriteeristö sisältää myös keskeiset, yrityskentältä tutun ISO9001-standardin vaati-

 

mukset.

Menetelmä on käytössäyli 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa ja

 

laaduntunnustuksen on saanut 118 organisaatiota.