Koronakriisi aiheuttaa epävarmuutta metalliteollisuudessa

0
Nordic Traction Oy uskoo hyviin markkinanäkymiin pitkällä aikavälillä, vaikka mennyt kevät on koetellut taloudellisesti. Tehtaalla työskentelevä Antti Jokinen lomautettiin huhtikuussa. Nyt hän on palannut töihin ja jatkaa kesälomaan saakka. – Työntekijöille on tarjolla kasvomaskeja, jos sellaista haluaa käyttää, Jokinen antaa esimerkin tehtaan korona-arjesta. Kuva: Anni Hinkkanen


LOIMAA Maailmanlaajuiseksi levinnyt koronavirus on vaikuttanut myös loimaalaisiin metalli- ja automaatioalan yrityksiin. Menekkiä on vähemmän, ja logistiikka on sakannut.
Yritysten mukaan tulevia markkinanäkymiä on toistaiseksi vaikea ennakoida, sillä vientiyritysten markkinoihin vaikuttavat globaalit tilanteet.
– Tilauskanta on selkeästi lyhyempi kuin aiempina vuosina. Markkinanäkymä ei ole kovin positiivinen, ja ennustaminen on tällä hetkellä epävarmaa, liukuesteketjuja valmistavan Nordic Traction Oy:n toimitusjohtaja Tero Järvinen kuvailee.
Konevalmistaja Vilakoneen toimitusjohtaja Juha Kumlander katsoo Vilakoneen tilauskannan olevan kohtuullisen hyvä syyskuulle asti.
Myös Invenir Oy:n toimitusjohtaja Matti Ylitalo arvioi tilauskannan olevan tilanteeseen nähden vähintään hyvä.
– Tilauskanta riittää vuodenvaihteen yli, mutta ensi kevään ja kesän projekteista pitäisi kuitenkin syksyllä saada sopimuksia. Investointitavaroiden markkinatilanne Euroopassa on sekava, hän kommentoi.
Hitsausautomaatiota tuottava Pemamek on saanut korona-ajasta huolimatta kaksi merkittävää tilausta. Toimitusjohtaja Juha Mäkitalon mukaan tämä ei kuitenkaan vielä täysin pelasta työtilannetta, jos tilausten tulo loppuu.
– Ensimmäisissä prosessivaiheissa työt valmistuvat aikaisemmin, jolloin ajan myötä työkuorma näiltä osastoilta kevenee, ellei uusia tilauksia ole tulossa, hän tarkentaa.
Ilmanvaihtokoneita valmistavassa Vallox Oy:ssä korona-aika tulee todennäköisesti näkymään vasta viiveellä. Yritys on riippuvainen rakennusalalla tapahtuvista muutoksista.
– Viime tietojen mukaan rakentaminen Suomessa tulee vähenemään merkittävästi. Jo nyt aloitukset Suomessa ovat vähentyneet ja näin ollen oletamme sen vaikuttavan tuotteidemme kysyntään loppuvuodesta alkaen. Koska noin puolet tuotannostamme menee vientiin, rakentamisen luvut myös Euroopassa vaikuttavat meihin, Valloxin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja kertoo.
yritykset ovat kohdanneet jonkin verran komponenttipulaa tai sen uhkaa. Ulkomailta saapuville komponenteille on joissain tapauksissa pyritty etsimään korvikkeita, kuten Matti Ylitalo Invenirilta kertoo.
– Muutamissa ulkomaisissa mekaniikan komponenteissa on ollut toimitusvaikeuksia. Näille on onneksi löydetty kotimaisia vaihtoehtoja. Jätämme kotimaiset vaihtoehdot jatkuvaan käyttöön ulkomaisten rinnalle. Kriisi on opettanut, että kaukaa tuleva tavara on riskialtista.
Pemamekin toimitusjohtaja Juha Mäkitalo taas sanoo, että Pemamekilla varsinaisesta pulasta ei ole ollut kysymys. Sen sijaan toimitusajat ovat olleet normaalia pidemmät. Syinä ovat olleet maiden väliset rajoitukset ja tehtaiden sulkeminen.
Henkilönostimia valmistavalla Dinoliftilla osat ovat saatu juuri ja juuri riittämään, kun tuotanto-ohjelman koneita on vähennetty.
– Tilanne on tosin korjaantumassa. Esimerkiksi italialaiset hydrauliikkapuolen toimittajat pystyvät taas toimittamaan meille tavaraa, Dinoliftin toimitusjohtaja Karin Nars selventää.
Lännen Tractorsin tehtaanjohtaja Jouko Paalanen on samoilla linjoilla. Toimitusketjut ovat alkaneet taas toimia tyydyttävästi. Keski-Euroopan komponenttitoimittajat olivat suurin uhka kriisin aikana.
– Kokonaisuutena on ollut rohkaisevaa havaita, että paikalliseen pohjoiseurooppalaiseen komponenttipohjaan nojautuva tuotanto ei ole yhtä häiriöherkkää kuin mitä olemme kuulleet muilta globaaleja toimitusketjuja käyttäviltä alan toimijoilta, Paalanen jatkaa.
Toimitusjohtaja Karin Nars uskoo, että epävarmoilla markkinoilla moniosaamisen tärkeys korostuu. Pärjäämisen avainsanoina näyttäisikin nyt olevan muuntautumiskyky ja monipuolisuus.
– Tänä vaikeanakin aikana jatkamme toimintamme kehittämistä; aiomme panostaa moniosaamiseen kouluttamalla työntekijöitä, jotta voimme joustavammin siirtää kapasiteettia tuoteryhmästä toiseen.
Lännen tehtaiden Jouko Paalanen vakuuttaa monipuolisen tuotevalikoiman pitävän kysynnän yllä.
– Pandemia on toki hidastanut kysyntäämme myös kansainvälisillä markkinoilla, mutta laaja tarjonta on näinä aikoina merkinnyt sitä, että tuotantoa on pystytty tasapainottamaan niille tuotteille, joille on kysyntää, Paalanen perustelee.
Jokainen yritys on pyrkinyt huolehtimaan työntekijöiden ja työympäristön turvallisuudesta. Liikematkustaminen on ollut jäädytettynä, ja tapaamisia sekä myyntityötä on toteutettu etäyhteyksin.
Asennustyöt ulkomailla ovat siirtyneet mutta alkavat taas vähitellen edetä.
Osa Loimaan metallialan yrityksistä on joutunut reagoimaan koronavirukseen lomauttamalla henkilöstöä ja keskeyttämällä tuotantoa. Nordic Traction Oy:n kettinkitehdas suljettiin huhtikuun alusta toukokuun alkuun.
Kaikki tehtaan 45 työntekijää sekä kaksi toimihenkilöä lomautettiin. Loput yrityksen 15 toimihenkilöä, mukaan luettuna yrityksen johto, ovat lomautuksista lähtien tehneet lyhennettyä työviikkoa.
Kettinkitehdas avattiin osittain uudelleen toukokuun alussa. Työntekijät palaavat töihin useassa erässä. Tällä hetkellä yrityksessä lomautettuina on vielä noin 10 prosenttia työntekijöistä.
Tehtaalla työskentelevät Tuomas Ketonen ja Mario Forsberg aavistivat molemmat, että viruksen myötä työtilanteeseen saattaa tulla muutoksia. Ketonen oli lomautettuna kuukauden, Forsberg kaksi kuukautta.
– Lomautuksen jälkeen tuntuu hyvältä olla taas töissä. Pääsin palaamaan jopa yllättävän nopeasti, sillä odotin joutuvani jäämään pidemmäksi aikaa kotiin, Forsberg kertoo.
Nordic Traction Oy valmistaa liukuesteketjuja teollisuuden ja maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Toimitusjohtaja Tero Järvinen kertoo, että yrityksellä oli haasteita jo ennen korona-aikaa vähälumisen talven ja metsätalouden suhdanteen takia.
– Kun koronavirus alkoi leviämään Eurooppaan ja Suomeen, mietimme kovasti miten se tulee vaikuttamaan meihin. Näkyvyys oli erittäin lyhyt ja sumeinen tuolloin maaliskuussa. Teimme päätöksen tehtaan sulkemisesta erittäin nopeasti maaliskuun lopulla, Järvinen aloittaa.
Päätöksessä painoi talous ja henkilöstön turvallisuus. Toimitusjohtaja kiittää henkilöstöryhmien luottamushenkilöitä ymmärryksestä.
– Talouden kannalta sulkeminen oli oikea ratkaisu. Tilaukset putosivat keväällä pitkälti alle puoleen. Kolmen viime kuukauden aikana myynti on pudonnut yli 60 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Emme kuitenkaan menettäneet tilauksia sulun aikana, sillä asiakkaat ymmärsivät tilanteemme.
Nordic Tractionin lisäksi lomautuksia ovat tehneet Pemamek, Dinolift ja Lännen Tractors. Lännen Tractorsilla lomautukset ovat kohdistuneet ainoastaan toimihenkilöihin ja tuotannon työntekijöiden lomautusuhka on poistunut yt-neuvottelujen myötä.
Invenir Oy kertoo lomauttaneensa yhden henkilön kuukauden ajaksi asennustöiden siirryttyä. Valloxilla lomautuksilta on toistaiseksi vältytty. Vilakonekaan ei ole lomauttanut ketään.