Loimaan kaupunginvaltuusto kokoontui Puistokadun koulun juhlasalissa. Osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen jatkovalmistelun. Samalla valtuusto hyväksyi tavoitteen, että mahdollinen perustettava yhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden aikana.
Varsinaisesta yhtiöittämisestä tai muusta vaihtoehdosta päätetään valtuustossa myöhemmin tämän vuoden aikana.
Valtuusto äänesti asiasta, sillä valtuutettu Riina Heinonen (vas.) esitti, että valtuusto olisi ainoastaan merkinnyt yhtiöittämisselvityksen tiedokseen ja todennut, että Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen välistä nykyistä sopimusyhteistyötä jatketaan ja sitä päivitetään muun muassa siten, että Ypäjän kunnasta tulee edustaja- ja varaedustaja Loimaan vesiliikelaitoksen johtokuntaan.
– Edelleen kaupunginvaltuusto toteaa, että nykyisen sopimuksen mahdollistamaa yhteistyötä voidaan kehittää myös niin, että Loimaan vesiliikelaitos lisää tarvittaessa Ypäjän kunnalle myymiään vesi- ja viemäriverkoston kunnostus- ja huoltopalveluja, Heinonen ehdotti.
Heinosen muutosesitys hävisi äänin 29–14. Heinosen esityksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen Jarmo Rasi (vas.), Hannu Gustafsson (vas.), Tuula Hällfors-Laaksonen (sd.), Maarit Koivisto (vas.), Markku Lepola (sd.), Kari Leppäjoki (ps.), Esko Lundgren (vas.), Hanna-Mari Piironen (sd.), Simo Rajamäki (ps.), Veikko Ruohonen (sd.), Timo Tamminen (sd.), Lauri Tiainen (vas.) ja Juha Vuorinen (ps./sit.).

HEINONEN perusteli muutosesitystään muun muassa kysymällä, mitä Loimaan kaupunki ja loimaalaiset kuluttajat hyötyisivät vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä.
– Loimaan vesiliikelaitos on ollut taloudellisesti niin sanotusti hyvissä kantimissa, ja Suomen vesihuoltoyhdistyksen kolme vuotta sitten tekemässä vertailussa Loimaan veden ja jäteveden hinta olivat yhdeksänneksi edullisinta loimaalaisille kuluttajille koko Suomen tasolla.
Kaupungin aiemmin tilaamaan selvitykseen viitaten hän piti osakeyhtiömallin uhkina maksukorotuspaineita sekä kunnan väheneviä mahdollisuuksia vaikuttaa osakeyhtiön operatiiviseen toimintaan.
Valtuutettu Esko Lundgrenin (vas.) mielestä Loimaan pitäisi omistaa koko vesilaitos omana yksikkönä tulevaisuudessakin.
– Te ette tiedä, mikä tulee olemaan Ypäjän tulevaisuuden näkymät, koska tiedetään, mikä on yleensä pienten kuntien kohtalo, koska yhteiskunta ajaa pieniä yhteen isoiksi yksiköiksi.

YHTIÖITTÄMISEN taloudellisia vaikutuksia selvittäneen KPMG:n suosittelema vaihtoehto yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdoksi on liiketoimintakauppa. Yrityksen edustaja Veli-Matti Ohtonen kertoi yhtiöittämisestä syntyvän verokustannuksia, joita ei nykytoiminnassa ole. Hän neuvoi seuraavaksi kysymään verottajalta, voidaanko yhtiöittäminen toteuttaa suunnitellulla tavalla. Kun ennakkoratkaisu on saatu, voidaan päättää yhtiöittämisen toteutustavasta.
– Yksinkertaisuudessaan kyse on siitä, että vaikka arvot nousisivat liiketoimintakaupassa, ei se tarkoita sitä, että veden hinta nousisi, koska poistot pienenevät. Ja se poisto on se, joka vuosittain vaikuttaa siihen, mitä ihmiset maksavat vedestä.
Ohtonen muistutti liiketoimintakaupan etuna olevan se, että Loimaan kaupunki tekisi noin 1,7 miljoonan euron suuruisen kertaluontoisen myyntivoiton.
Valtuutettu Anne Onnela (kok.) oli hallituksen esityksen kannalla selvitystyön jatkamisesta, mutta hänestä valtuutetuille tarvitaan selkeät yksityiskohtaiset selvitykset hankkeen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista.
– Ja siitä, miten esimerkiksi leasingvelat siirtyvät, ja miten kertyneet ylijäämät, joita kaupungilla nyt on Vedeltä, miten niitä käytetään ja miten se vaikuttaa taseeseen, hän havainnollisti ja painotti, että valtuutetuilla täytyy olla selvä käsitys siitä, mistä ollaan päättämässä.
Valtuutettu Pekka Ahokas (kesk.) oli vakuuttunut, että hanketta pitäisi viedä eteenpäin ja pyytää verottajalta päätökset. Hän huomautti, että kaupungilla on nyt jo yhtiöitä, kuten Loimaan Kaukolämpö ja Hulmin Huolto.
– Ei tämä nyt niin vieras asia pitäisi olla.
Valtuutettu Olavi Ala-Nissilän (kesk.) mielestä hanketta ei pidä torpata, vaan tehdä tarvittavat selvitykset. Hän muistutti, että kyse on toiminnallisista asioista eli miten turvataan hyvä vesi kaikissa olosuhteissa. Hän piti hyvänä yhteistyötä Ypäjän kanssa.
– Seutukaupungilla pitäisi olla enemmänkin yhteistyötä, ja se voi poikia meille mahdollisesti muutakin.

VALTUUTETTU Timo Lahtinen (ps./sit.) katsoi, että vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen on tullut tavallaan yllätyksenä ja aika nopeasti käsiteltäväksi.
– Liiketoimintakauppa on kikkailua lähinnä taseen korjaamiseksi. Onko tällainen kikkailu sitten valtuuston arvon mukaista, sitä on hyvä miettiä.
Hänestä yhtiöittämistä ei ole tarve kiirehtiä muun muassa siitä syystä, koska koronakriisi ei mene vuodessa ohitse.
– Kriisikuntakriteereihin voidaan saada helpotuksia, jos ollaan nyt tältä vuodelta saamassa, ja kriisi ei mene hetkessä ohi, niin niitä voidaan saada useammalta vuodelta.
Valtuutettu Maarit Koivisto (vas.) otti yhtiöittämiseen kantaa vasemmistoliiton ryhmäpuheessa ja toi esille huolen siitä, että yhtiöittäminen olisi ensimmäinen askel yksityistämisessä. Lisäksi hän kysyi yhtiöittämisen taloudellisista vaikutuksista Loimaan kaupungille.
– Tilinpäätöksestäkin nähdään, että kuten monena vuonna aiemmin, myös vuonna 2019 suuri siivu eli 0,4 miljoonan alijäämä katettiin Loimaan Veden hyvällä tuloksella. Nyt esillä olleista suunnitelmista ei esimerkiksi käy ilmi, miten tämä osa alijäämää hoidettaisiin jatkossa, ilman Loimaan Veden merkittävää panosta.
Myös valtuutettu Kari Leppäjoki piti perussuomalaisten ja sitoutumattomien ryhmäpuheessa vaarana, että koko laitos joutuu yksityisiin käsiin tai kustannukset kohoavat huomattavasti.

LOIMAAN Veden johtaja Ari Kaunisto huomautti, ettei osakeyhtiömallissa ole kyse yksityistämisestä, vaan kuntien sataprosenttisesti omistamasta yhtiöstä.
– Ja sellaisena se myös mielestäni tulee pitää. Esimerkiksi osakassopimuksella pitää ehkäistä tilanne, että osakkeita päästään myymään ulkopuolisille.
Puheisiin kustannusnousupaineista Kaunisto sanoi, että selvityksissä on lähdetty siitä, ettei yhtiöittäminen saisi vaikuttaa veden hintoihin korottavasti.