Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mielestä tarvitaan muitakin kuin pelkkiä taloudellisia arvoja. – Yhteisöllisille arvoille on tarvetta.

LOIMAA Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja kansanedustaja Annika Saarikko osallistuivat Loimaan keskustan kuntavaalistarttiin tiistaina.

Vaikka Saarikko on ilmoittanut, että hän pohtii yhä asettautumistaan ehdolle puolueen uudeksi puheenjohtajaksi, moni ennakoi asetelman niin, että paikalla Loimaan torilla nähtiin tulevan puheenjohtajakisan kärkikaksikko.

Näin asetelmaa tulkitsi myös torille saapunut, Koskella keväästä saakka koronapakolaisena asunut helsinkiläinen Hannu Väänänen.

– Tämähän on herkullinen tilanne, kun puolueen nykyinen puheenjohtaja ja mahdollinen uusi puheenjohtajaehdokas ovat samaan aikaan paikalla, politiikasta yleisemminkin kiinnostunut Väänänen katsoi.

Hän uskoi, että Saarikko lähtee mukaan puheenjohtajakilpaan.

– Sosiaalinen paine Saarikkoa kohtaan on niin iso, hän perusteli ja huomautti, että Saarikko on ollut aiemminkin esillä puheenjohtajakaavailuissa.

Saarikko ja Kulmuni pitivät omat puheensa kansalle, jota oli saapunut torille epävakaisesta säästä huolimatta.

– Saarikko lähtee ilman muuta puheenjohtajakisaan ja pääseekin puheenjohtajaksi, eräs loimaalaisherra totesi itsevarmasti puheiden päätteeksi.

KULMUNIN vierailu Loimaalla oli osa hänen tiistaipäivän Varsinais-Suomen maakuntakiertuettaan. Valtiovarainministerin tehtävistä aiemmin kesällä eronnut Kulmuni on jo aiemmin ilmoittanut olevansa ehdolla puolueen puheenjohtajaksi ensi syyskuun puoluekokouksessa Oulussa.

Kysymykseen siitä, kaipaako Kulmuni kirittäjää ja puheenjohtajakisaa, hän vastasi kokevansa oman työnsä olevan yhä kesken puolueen puheenjohtajana.

– Keskustan väki päättää aikanaan, miten käy.

Saarikko on luvannut kertoa mahdollisesta osallistumisestaan puheenjohtajakisaan ennen paluutaan tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään, jossa hän aloittaa elokuun alkupuolella.

– Haluan rauhoittaa heinäkuun asian miettimiselle, ja pohdintani on kesken.

KESKUSTA sai viime vuoden eduskuntavaaleissa 13,8 prosentin kannatuksen, ja puolueessa pohdittiin pitkään hallitukseen lähtöä.

Kulmuni totesi, että kannatusta olisi ollut helpompi nostaa oppositiossa, mutta toisaalta hän näkee, että hallituksessa Suomea on mahdollista uudistaa oikeudenmukaisella tavalla. Hänen mukaansa hallituspohja mahdollistaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi niin vihreiden arvojen kuin toisaalta terveen talouden huomioimisen.

Kulmuni korosti työnteon olevan paras lääke kuntataloudenkin ongelmiin, kun häneltä kysyttiin, onko Loimaan ja muiden kuntien talousvaikeuksiin luvassa helpotusta hallituksen suunnalta esimerkiksi valtionosuuksien osalta.

– Tärkeää on, että yhä useampi suomalainen saa työn syrjästä kiinni.

Loimaan keskustan kuntavaalistarttia vauhdittanut Kulmuni mainosti keskustan olevan puolueena kuin Suomi pienoiskoossa.

– Meitä yhdistää moni asia eroista huolimatta. Keskustassa on kyse suomalaisen elämisen tavasta.

Keskustan viestin hän tiivisti työhön lähipalveluiden, mutta myös etäyhteyksien puolesta, jotta keskittämiskehitykseltä katoaisi pohjaa.

– Lähipalveluiden on oltava kunnossa, kuten koulut, terveyspalvelut ja muut, mutta myös etäyhteyksien, jotta tarvittaessa Loimaalta voidaan hoitaa asioita kauaskin maailmalle.

SAARIKKO pitää ensi kevään kuntavaaleja tärkeinä koko puolueen kannalta, ja hänestä luottamuksen rakentaminen on puolueen ykköstavoite lähikuukausina. Saarikko aikoo osaltaan näyttää esimerkkiä asettumalla ehdolle kuntavaaleissa Oripäässä (LL 7.7.).

– Keskusta on lähipuolue, haluamme hoitaa asioita ihmisten lähellä.

Saarikko myöntää, ettei kuva politiikasta ole välttämättä kovinkaan usein kaunis ainakaan valtakunnan tasolla. Hänestä politiikka on kuitenkin mainettaan parempaa, ja hän pitää tärkeänä, että ihmiset voivat luottaa päättäjiin.

Kuntapäättäjiä kohtaavat kysymykset voivat olla monesti vaikeita, kun ratkaistaan esimerkiksi kyläkoulujen kohtaloa. Saarikko muistuttaa, että päättäjien tehtävä on hahmottaa asioita monella tasolla.