KUVA: LL-arkisto / Pasi Salo

LOIMAA Sallila Sähköasennus Oy on allekirjoittanut sulautumissopimuksen uusikaupunkilaisen Vertek Oy:n kanssa. Sulautuminen tapahtuu suunnitelman mukaan kuluvan vuoden lopussa.

Sallilla Sähköasennuksen 40 työntekijää siirtyvät Vertekin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vertekin liikevaihto kasvaa sulautumisen jälkeen noin 45 miljoonaan euroon, ja Vertek nousee sulautumisen jälkeen toimialan Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukkoon.

YHTIÖIDEN tiedotteessa kerrotaan, että Vertekin tavoitteena sähkö- ja tietoliikennealan palvelutarjoajana on vahvistaa asemaansa toimialan toimintaympäristön muutoksen keskellä. Yhtiöiden sulautumiset ja rakenteelliset muutokset toimialalla ovat jatkaneet kasvuaan ja markkina on kiristynyt.

Tiedotteen mukaan alan tuloskehitys on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta heikentynyt voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Kiristynyt markkinatilanne edellyttää volyymin kasvattamista ja leveämpiä hartioita, jotta palvelutarjonnalla ja osaamisella päästään vastaamaan menestyksekkäästi alan kysyntään suhdannevaihteluista riippumatta.

– Laajentuminen on johdonmukainen askel strategiamme toteuttamisessa vahvistaa markkina-asemaamme ja kannattavuuttamme. Sallila Sähköasennuksen vahva osaaminen ja maantieteellinen asemointi tukee erinomaisesti tavoitteitamme ja lisää mahdollisuuksiamme kehittyä ja uudistua vaativalla ja kilpaillulla toimialalla jatkossakin, kommentoi Vertekin toimitusjohtaja Simo Rosendahl.

Rosendahlin mukaan sulautuminen tukee molempien yhtiöiden tavoitteita, yhtiöiden liiketoiminnat ovat yhteneväiset, eikä yhtiöillä ole päällekkäisiä toimintoja. Hänestä tämä antaa hyvän lähtökohdan organisaation ja toiminnan kehittämiseen.

– Energia-alan murroksen, kaapeloidun jakeluverkon lisääntymisen ja automaation myötä myös urakointiliiketoiminta muuttuu. Liiketoiminnan kehitykseen tarvitaan laajaa osaamista ja näkemystä. Sulautumisen myötä mahdollisuudet liiketoiminnan kehitykseen paranevat ja asiakkaita voidaan palvella kattavammin. Henkilöresurssit ovat sulautuneelle yhtiölle edelleen tärkein voimavara, sillä muun muassa verkon rakentamisessa ja myrskyjen aiheuttamien jakeluhäiriöiden korjauksessa tarvitaan ammattitaitoista henkilöstöä, toteaa puolestaan Sallila Sähköasennuksen toimitusjohtaja Tarja Heinonen.

VERTEK-KONSERNI on Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Pirkanmaalla toimiva sähkö-, tietoliikenne- ja automaatioalan palveluyritys, ja se toimii kahdeksalla paikkakunnalla työllistäen yhteensä noin 180 sähköalan ammattilaista.

Vertek Oy on Vakka-Suomen Voima Oy:n tytäryhtiö. Vertek Oy:n toinen omistaja on Rauman Energia Oy. Jatkossa kolmantena omistajana yhtiössä on Sallila Energia Oy.