Terveysasemaverkko käsittelyyn lokakuussa

0
Mellilän terveysaseman palvelut on jo lakkautettu yksi kerrallaan.

LOIMAAN kaupunki valmistelee parhaillaan terveysasemaverkkoa koskevaa selvitystä, joka on tarkoitus tuoda hyvinvointivaliokunnan käsiteltäväksi lokakuun lopussa.
Sote-johtaja Timo Hokkanen kertoo, että selvityksessä verrataan kolmea vaihtoehtoa niin toiminnallisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Vaihtoehdot ovat terveysasemaverkon säilyttäminen ennallaan, terveysasemaverkon voimakas keskittäminen ja terveysasemaverkon osittainen keskittäminen.
Kaupungilla on tällä hetkellä järjestämisvastuullaan viisi terveysasemaa: Pääterveysasema sekä Alastaron, Hirvikosken, Mellilän ja Oripään terveysasemat, joista neljä on kaupungin omia terveysasemia.

Terveysasemaselvitys koskee kaikkia terveysasemia. Hokkanen muistuttaa, että Mellilän terveysasemalla ei ole enää ollut käytännössä toimintaa pitkään aikaan.
Hyvinvointivaliokunnalta terveysasemaverkkoselvitys etenee syksyn aikana kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Jos terveysasemaverkon karsimisesta syntyy päätöksiä tänä syksynä, sote-johtajan mukaan varsinaiset muutokset ajoittuvat useammalle vuodelle, sillä ne edellyttävät toimitilamuutoksia ja -investointeja.
Terveysasemat ja niitä koskevat selvitykset ovat olleet esillä pidemmän aikaa Loimaalla. Esimerkiksi viime vuoden keväällä kaupungilla suunniteltiin sivuterveysasemien lakkauttamista asteittain ja sote-palveluiden keskittämistä keskustaan Pääterveysasemalle ja sairaalaan.