Aluehallintovirasto harkitsee koronarajoitusten jatkamista vuodenvaihteen yli. Kuva: Riitta Salmi.

VARSINAIS-SUOMI Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi tiistaina, että koko maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski.
Työryhmä suosittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kasvomaskien eli suunenäsuojainten käyttöä tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voi pitää.
Suositus noudattelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kiihtymisvaiheen suositusta kasvomaskin käytöstä väestölle. Sen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
Työntekijöiden ohjeistukset antavat Työterveyslaitos ja työnantajat.
Työryhmä suosittaa siirtymistä harkinnan mukaan etätyöhön ja etäkokouksiin, jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia. Ohjausryhmä toi esiin, että etätyösuositus on Varsinais-Suomessa voimassa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.
Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Koronapandemian tilanne vaihtelee edelleen suuresti eri kunnissa. Koko Varsinais-Suomea tarkastellen ollaan siirrytty kiihtymisvaiheeseen.
– Tehtävänämme on ehkäistä koronapandemian leviämistä tehokkaasti koko maakunnassa ja haluamme olla johdonmukaisia suosituksissamme. Alueellinen yhteistyöryhmämme päätti yksimielisesti ottaa koko maakunnassa käyttöön koronan kiihtymisvaiheen suositukset. Nojaamme THL:n suosituksiin, joiden mukaisesti kasvomaskia tulisi epidemian tällaisessa vaiheessa käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.
Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 70 uutta koronavirustapausta, ja tapauksien kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 622.
Yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia ohjausryhmä ei anna. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on voimassa Aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.
Ohjausryhmä näkee tarpeelliseksi harkita anniskeluravintoloiden aukioloja, koska hyvin merkittävä osa alueen tartunnoista on jäljitettävissä ravintoloihin ja yökerhoihin. Tässä kuitenkin toimivalta kuuluu valtioneuvostolle.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimipisteissä asioiville suositellaan suunenäsuojaimen käyttöä. Suositus koskee sekä potilaita että sairaalassa vierailevia. Suositus tulee voimaan 7. lokakuuta ja on voimassa toistaiseksi. Suojaimen käytön tarkoituksena on ehkäistä koronaepidemian leviämistä.
Sairaanhoitopiirin henkilöstö käyttää suunenäsuojainta kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1–2 metrin etäisyyttä ei voida varmistaa.
– Haluamme tehdä yhdessä henkilöstömme ja potilaidemme kanssa kaikkemme, että saamme hillittyä koronaepidemian leviämistä. Tämän vuoksi suosittelemme THL:n valtakunnallisten kriteereiden mukaisesti suojaimen käyttöä julkisissa tiloissa. Myös sairaala on julkista aluetta. Lähtökohtana on, että sairaalassa asioivilla on maski itsellään mukana, sanoo infektiotaudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.