Oripään kunnanvirastoa saneerataan pienellä budjetilla

0
Osa hallinnon työntekijöistä voi päästä muuttamaan takaisin kunnanvirastolle vielä tämän vuoden aikana.

ORIPÄÄN kunta ei lähde investoimaan uuteen kunnanvirastoon tai peruskorjaamaan perusteellisesti vanhaa kunnanvirastoa. Sen sijaan vanha kunnanvirasto pyritään saamaan käyttökelpoiseksi pienehköllä saneerauksella.

Kunnanviraston huono sisäilma pyritään korjaamaan asentamalla kunnanvirastoon huoneistokohtainen, hajautettu ilmanvaihto eli jokaiseen toimistoon asennetaan oma pieni ilmanvaihtokone. Samalla tukitaan alkuperäiset tulo- ja poistoilmareitit.

Rakennuksen alapohjan tuuletus varmistetaan poistamalla tukokset osastojen väliltä ja rakentamalla ryömintätilasta ilmanvaihtoyhteys katolle. Tällä pyritään estämään haitalliset ilmavuodot rakenteiden läpi alakerran tiloihin. Varsinaiseen alapohjaan tyhjentämiseen ei ryhdytä kustannussyistä.

Samalla toimistoihin tehdään kevyttä pintaremonttia eli pääasiassa tilat maalataan. Valtuustosalin kokolattiamatto poistetaan ja korvataan julkiseen tilaan soveltuvalla laminaatilla.

Tekninen lautakunta päätti tehtävistä saneeraustoimenpiteistä, joiden arvioidaan maksavan yhteensä runsaat 32 000 euroa.

– Kaikki nämä toimenpiteet tähtäävät siihen, että kunnanviraston sisäilmaa saataisiin parannettua, kunnanjohtaja Timo Tolppanen summaa ja arvioi, että saneeraustöihin päästään jo marraskuun aikana.

KUNNANVIRASTON henkilökunta on parhaillaan hajautettuina väistötiloihin Oripään Osuuspankin ja uuden liiketalon eli K-marketin ja kirjaston yhteyteen. Kunnanviraston rakennustoimikunnan muistiosta ilmenevien tietojen mukaan henkilökunta on todennut työtilat ongelmallisiksi väistötiloissa.

Tolppanen arvioi, että ensimmäiset kunnanviraston työntekijät saattavat päästä muuttamaan takaisin kunnanvirastolle vielä tämän vuoden aikana. Ensimmäisiin paluumuuttajiin lukeutuvat kunnanjohtajan ohella teknisen puolen hallintohenkilöstö sekä talous- ja hallintosihteerit.

ORIPÄÄN kunnanjohtaja hahmotteli aiemmin yhtenä vaihtoehtona uutta kunnanvirastoa nykyisen jääkiekkokaukalon paikalle ja kunnanviraston osittaista purkamista sisäilmaongelmaisten tilojen osalta (LL 27.8.).

Nyt suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat kunnanviraston varsinaisen peruskorjauksen siirtämisen vuosilla eteenpäin, ja kunta pystyy keskittymään kiireellisiä toimenpiteitä vaativiin investointikohteisiin. Kunnan tulevia investointeja ovat muun muassa Koulukujan rivitalojen remontti ja hulevesijärjestelmien kunnostaminen, Krapurannan painevesiviemärin rakentaminen ja Laomäentien sillan korjaaminen.

Tolppanen arvioi, että nyt tehtävällä pienellä saneerauksella kunnanviraston käyttöikää saadaan kasvatettua 6–8 vuodella. Tänä aikana pystytään miettimään myös sitä, mitä kunnanvirastolle tehdään tulevaisuudessa.

Kunnanviraston perusteellisen remontin on aiemmin arvioitu maksavan 290 000–320 000 euroa.

Tolppanen muistuttaa, että kunnanviraston tälle vuodelle varatulla investointirahalla on jo kunnostettu nuorisotilaa, joka tulee kunnanvirastoon entisen kirjaston paikalle.