Tyksin uusi Palliatiivinen keskus haluaa parantaa elämän loppuvaiheen hoitoa – ”Järjestelemme potilaalle saattohoitoa omaan kotikuntaan”

0
Kirsi Kivioja-Viitala, toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, geriatrian erikoislääkäri Johanna Skyttä, Tyksin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Outi Hirvonen ja osastonhoitaja Tuulikki Viljakainen toimivat uudessa Palliatiivisessa keskuksessa. Kuva: Riitta Salmi.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä on aloittanut toimintansa Palliatiivinen keskus.

Uuden keskuksen avulla halutaan parantaa kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden elämän loppuvaiheen hoitoa ja palliatiivisen hoidon asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja lisätä elämän loppuvaiheen hoidon arvostusta.

Uusi keskus toimii konsultoimalla ja kehittämällä elämän loppuvaiheen hoitoa sairaalan sisällä sekä tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

– Ihmisillä on oikeus voida mahdollisimman hyvin myös elämän viimeisten kuukausien aikana sekä asua kotona tai mahdollisimman lähellä kotia. Tarvitsemme paljon yhteistyötä potilaiden, heidän läheistensä ja eri yksiköiden ammattilaisten välillä. Elämän loppuvaiheessa on tärkeää hoidon jatkuvuus. Potilaiden täytyy voida luottaa siihen, että apua on saatavissa myös vaikeisiin oireisiin oikeaan aikaan, Tyksin operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

IHMISEN elämän aikana kuolemaa edeltävä vuosi aiheuttaa eniten kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle.

– Elämän loppuvaiheen hyvä ja kustannustehokas hoito on keskeistä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskuvassa, Jyrkkiö kuvaa tiedotteessa.

Saattohoito tapahtuu useimmiten perusterveydenhuollossa. Tyksin palliatiivinen keskus tarjoaa perusterveydenhuollon lääkäreille puhelintukea saattohoitoasioissa.

Suomessa kuolee vuodessa 55 000 ihmistä.

PALLIATIIVINEN hoito tarkoittaa, että hoidon tavoitteena on potilaan oireiden lievittäminen ja elämänlaadun vaaliminen, kun mahdollisuuksia taudin paranemiseen tai jarruttamiseen ei enää ole.

Päätös potilaan siirtymisestä palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon tehdään yleensä sairaalassa. Tähän tilanteeseen palliatiivinen keskus haluaa tarjota asiantuntemustaan potilaalle, omaisille ja henkilökunnalle.

– Autamme hoitolinjauksen tekemisessä ja oirehoidon kysymyksissä sekä jatkohoidon suunnittelussa. Järjestelemme potilaalle saattohoitoa omaan kotikuntaan, Tyksin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri, syöpälääkäri Outi Hirvonen kertoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

KESKUS haluaa kehittää vuorovaikutusta potilaan, omaisten ja henkilökunnan kesken. Toisinaan lääkäri joutuu perustelemaan potilaalle, että hänen elämänsä päättymisen lähestymisestä on kerrottava myös omaisille, ajoissa.

– Meille tulee potilaita, joiden kanssa on tarpeen aloittaa keskustelu jo hoidon aktiivivaiheessa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaalla on alaikäisiä lapsia ja paljon selvitettävää, Hirvonen toteaa.

Kunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita saattohoidon järjestämisessä. Palliatiivisessa keskuksen erikoislääkäri Johanna Skyttä on ollut perustamassa palliatiivista poliklinikkaa Salon terveyskeskussairaalaan sekä aloittamassa kotisaattohoitoa ja kotisairaalatoimintaa Härkätiellä (Liedon, Marttilan ja Koski Tl:n yhteistoiminta-alue).

– Olen oman työni kautta nähnyt, että tälle työlle on iso tarve. On antoisaa nähdä, kuinka voi oikeasti auttaa. Potilaan oireiden helpottaminen auttaa myös läheisiä. Saattohoito on myös omaisten hoitoa, Skyttä sanoo.

Hirvosella ja Skytällä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.

Yliopistosairaaloista on muodostumassa palliatiivisten keskusten verkosto. Tyksin lisäksi oman keskuksensa ovat tähän mennessä avanneet Helsingin sekä Tampereen yliopistolliset keskussairaalat.