Pääkirjasto säilyy Loimaan keskustassa, mutta kolmen sivukirjaston tulevaisuus on toistaiseksi avoinna riippuen siitä, mihin vaihtoehtoon päätöksentekijät aikanaan päätyvät.

LOIMAA Kirjastopalveluselvityksen perusteella kaupungin päätöksentekijöillä on alustavasti neljä vaihtoehtoa, joiden pohjalta päättää mahdollisista kirjastoverkkoa koskevista rakenteellisista muutoksista.

Jokaisessa vaihtoehdossa pääkirjasto säilyy, mutta sivukirjastojen eli Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastojen tulevaisuus vaihtelee.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa sivutoimipisteet Alastarolla, Mellilässä ja Hirvikoskella muutettaisiin omatoimikirjastoiksi. Toisena vaihtoehtona kaikki sivukirjastot suljettaisiin ja lähipalvelut tarjottaisiin kirjastoautosta.

Kolmannessa vaihtoehdossa Hirvikosken kirjasto suljettaisiin, jolloin pääkirjaston ohella toiminta jatkuisi Alastaron ja Mellilän kirjastoissa. Neljäntenä Alastaron ja Mellilän kirjastot suljettaisiin, ja jäljelle jäisivät Hirvikosken kirjasto ja pääkirjasto.

KIRJASTOPALVELUITA koskevan selvityksen luonnos on torstai-iltana käsiteltävänä sivistysvaliokunnassa, joka ohjeistaa jatkovalmistelua. Päätöksiä ei ole tarkoitus tehdä torstaina.

Kirjastoverkon uudistaminen on yhtenä osana kaupungintalouden tasapainottamista ja uudistaminen on kirjattu myös budjettiin. Pelkän kirjastoverkon lisäksi selvityksessä tarkastellaan laajemmin kaupungin kirjastopalveluita.

Selvitysluonnoksesta ei toistaiseksi ilmene esimerkiksi sitä, kuinka suuria henkilöstövähennyksiä rakenteellisiin muutoksiin sisältyy ja paljonko niistä lasketaan saatavan kustannusleikkauksia. Mahdollisten rakenteellisten muutosten aikataulukaan ei ilmene luonnoksesta.

Loimaan kirjastopalvelujen toimintakulujen osuus muodostaa sivistyspalvelujen toimintakuluista noin 2,8 prosenttia ja koko kaupungin toimintakuluista noin 0,6 prosenttia.

OMATOIMIKIRJASTOJEN perustaminen toisi perustamiskustannuksia, joiden on arvioitu kolmen sivukirjaston osalta olevan yhteensä 110 000–120 000 euroa. Kirjastoauton hankinnan puolestaan arvioidaan maksavan 400 000 euroa.

Sivukirjastojen sulkemisten arvioidaan vähentävän tilakustannuksia 35 000–85 000 euroa vuodessa riippuen suljettavien kirjastojen määrästä.

Omatoimikirjastolla tarkoitetaan kirjastoja, joita asiakkaat voivat käyttää itsenäisesti myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella, eikä henkilökunnan tarvitse välttämättä olla paikalla kirjastossa joka päivä. Selvityksen mukaan omatoimikirjastoja puoltaa mahdollisuus laajentaa aukioloaikoja nykyisestä ja kirjastopalveluiden säilyminen lähipalveluna. Myös kirjastoauto mahdollistaisi lähipalvelun.

SELVITYKSEN perusteella Loimaan kirjastolaitos näyttää kokonaisuutena toimivan jo nyt tehokkaasti.

Kirjastopalveluiden henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuosina ja on tällä hetkellä alle opetushallituksen suosituksen ja valtakunnallisen keskiarvon. Loimaan kirjastopalveluissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 11 henkilöä. Selvityksen mukaan henkilöstömäärän vähentäminen ei ole perusteltua nykyisellä palveluverkolla ja nykyisellä tavalla järjestää palveluita.

Selvityksessä todetaan, että kirjastojen tilat ovat pääosin asiallisessa kunnossa, eikä suurempaa investointitarvetta näyttäisi olevan lähivuosina.

Kaupungin elinympäristövaliokunnan aiemmin käsittelemässä rakennusten ylläpito-ohjelmassa kaikki sivukirjastot on luokiteltu heikkenevään ohjelmaan, mikä tarkoittaa sitä, että rakennuksen tuleva käyttö on epäselvä ja rakennuksessa korjataan vain välttämättömimmät viat (LL 26.9.). Rakennusten ylläpito-ohjelma tulee vielä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.