Kuka tienasi ja kuka maksoi veroja? – Verotiedot julkaistaan tiistaina

0

Viime vuoden verotiedot julkaistaan tiistaina. Julkistettavat verotiedot koskevat niin ansiotulo-, pääomatulo- kuin yhteisöverojakin.

Suuryritysten toimitusjohtajat miehittävät tavallisesti ansiotulolistojen kärkipaikat niin Varsinais-Suomessa kuin Suomessakin.

Pääomatulojen kärjessä on yleensä henkilöitä, jotka ovat myyneet menestyvän yrityksensä.

Verotiedot antavat hyvän kuvan henkilön tuloista, kun puhutaan palkkatuloista. Ne näkyvät melko suoraan verotuksessa ansiotuloina.

Julkisten verotietojen perusteella ei pysty kuitenkaan varmuudella sanomaan henkilön pääomatulojen määrää. Vain verotettava pääomatulo on julkista tietoa, mutta osa pääomatuloista puuttuu kokonaan julkisista tiedoista.

Medialle koottavalta suurituloisten listalta jää pois tänä vuonna yli 4 400 nimeä, jotka ovat ansainneet yli 100 000 euroa.

Mahdollisuus vastustaa tietojensa sähköistä luovuttamista tiedotusvälineille tuli voimaan viime vuonna. Verohallinnon mukaan asian taustalla on EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Poistopyynnön hyväksyminen edellyttää, että pyynnössä on esitetty henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvä peruste.

Verotiedot ovat sinänsä julkisia, joten tiedotusvälineet saavat myös kieltoa pyytäneiden tiedot aina erikseen kysymällä.

Yhteisöverotiedot julkaistaan myös tiistaina paikkakuntakohtaisesti yrityksen kotipaikan mukaan. Loimaan suurin yhteisöverojen maksaja oli viime vuonna Pemamek.

Suurimpien yritysten kohdalla on mielenkiintoista seurata myös maksuun pannun yhteisöveron määrän kehitystä. Verovuonna 2018 Loimaan 10 suurinta yhteisöveron maksajaa tilittivät yli 6,4 miljoona euron veropotin.

Veropäivä 2020


Näin luet verotietoja


Tiistaina julkaistavat tiedot koskevat vuotta 2019. Kuluvan vuoden verotiedot, joissa koronavaikutukset näkyvät, julkaistaan vuoden päästä.

Ansiotulot voivat sisältää muitakin tuloja kuin palkkaa. Ansiotuloja ovat myös mm. eläkkeet ja sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Verotettava ansiotulo ei ole sama kuin bruttopalkka, sillä siitä vähennetään esimerkiksi pakolliset vakuutusmaksut ja esimerkiksi matkakulut.

Verotettavassa pääomatulossa ei näy minkälaisia nämä päätulot ovat.

Pääomatulot voivat olla osinkotuloja, luovutusvoittoja, vuokratuloja vai puun myyntituloja.

Lähdeverotettavat korkotulot eivät näy julkisissa verotiedoissa.

Julkisissa verotiedoissa ei koskaan näy saatujen osinkojen koko määrää, eikä verotietojen perusteella voi päätellä saadun osingon suuruutta.

Perheyhtiössä omistaja pystyy valitsemaan, kuinka paljon nostaa yhtiön voitosta itselleen vai nostaako ollenkaan. Myös sen voi valita, nostaako varoja osinkona vai palkkana, jos työskentelee yrityksessä.

Verotiedoissa ei näy tuloja, joita ei veroteta Suomessa.

Jos esimerkiksi urheilijan tulot verotetaan vain ulkomailla, niitä ei näy Suomen verotiedoissa.

Lähde: Veronmaksajat, Verohallinto.