Mellilän epäviralliselta kaatopaikalta siivotaan jätteet

0
Valtio on käyttänyt aluetta aikoinaan puutavaran välivarastointiin. Urakoitsija Jussi Vanha-Perttula siivoaa alueelta pois parisenkymmentä nuppikuormaa, joista suurin osa on puutavaraa.

LOIMAA/MELLILÄ Mellilässä Ysitien tuntumassa siivotaan parhaillaan valtion omistamaa entistä varikkoaluetta, jonne on tuotu vuosien saatossa myös sinne kuulumatonta tavaraa, kuten purkujätteitä ja huonekaluja.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen liikennevastuualueen maanhankintavastaava Petteri Koskinen kertoo, että lisäksi alueelle on tuotu esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromua sekä puutarhajätettä. Osa purkujätteistä on sisältänyt asbestia, joka on toimitettu eteenpäin asianmukaista jatkokäsittelyä varten.
Koskinen sanoo, että alue on ollut aikanaan valtiolla muun muassa puutavaran välivarastointikäytössä, jonne esimerkiksi yksityiset puufirmat ovat voineet luvallisesti varastoida tavaraa.

NOIN 3,2 hehtaarin suuruinen kiinteistö sijaitsee Mellilänharjun pohjavesialueella. Kiinteistö sijaitsee entistä Mellilän Hirsityötä vastapäätä, Ysitien toisella puolella.
Ely-keskuksessa oletetaan, että yksityiset ihmiset ovat käyttäneet aluetta epävirallisena kaatopaikkana useiden vuosien aikana.
– Pidämme tätä erittäin paheksuttavana ja ihmettelemme, miksi ihmiset toimivat näin, Koskinen toteaa.
Hän ei osaa sanoa sitä, kuinka laajamittaisesta toiminnasta on ollut kyse eli onko aluetta hyödyntänyt muutamia vai useita käyttäjiä.
Koskinen kertoo Ely-keskuksen ryhtyneen alueella toimenpiteisiin sen jälkeen, kun Loimaan kaupungilta oli lähestytty Elyä asiassa. Elystä valittiin siivoustöiden urakoitsijaksi loimaalainen Jussi Vanha-Perttula.

ALUEELLE johtaa Ysitieltä kaksi liittymää, joista toisen Ely-keskus aikoo poistaa. Jäljelle jäävä pohjoinen liittymä puomitetaan.
Koskinen sanoo, että jäljelle jäävään liittymään annetaan avain niille yksityisille kiinteistönomistajille, joilla on valtion omistaman kiinteistön kautta virallinen kulkuoikeus omalle kiinteistölleen.
Lisäksi hän arvelee, että valtio tulee luopumaan kiinteistöstään lähiaikoina.
Pidämme tätä erittäin paheksuttavana ja ihmettelemme, miksi ihmiset toimivat näin.