Topmec muuttaa Alastarolta Pöytyälle

0
Kaupunginhallitukselle annetussa valmistelussa työvoimanäkökulmaa perustellaan muun muassa siten, että pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun myötä kansainvälisen työvoimaan merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan. Kuva: LL arkisto / kuvituskuva.

ALASTAROLLA toimipaikkaansa pitävä tilauskonepaja Topmec muuttaa Pöytyälle ensi vuoden aikana. Yritys on irtisanonut vuokrasopimuksen nykyisissä tiloissa Alastaron teollisuustiellä ja ostanut aiempaa isommat toimitilat kantatie 41:n tuntumasta, Lallin teollisuusalueelta.

Vuokrasopimus nykyisissä tiloissa päättyy ensi vuoden lokakuussa. Myyntipäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja Riku Aaltonen sanoo tuotannon siirtyvän Pöytyälle vaiheittain. Hän arvioi viimeisten tuotantoerien lähtevän Alastarolta heinä-elokuussa.

Toimitusjohtaja Janne Sillanpää kertoo yrityksen ostaneen Pöytyältä entisen veneveistämön tilat konkurssipesältä.

Aaltonen ja Sillanpää perustelevat ratkaisua tavoitteella kasvattaa sekä tuotannon tehokkuutta että koko yrityksen volyymia: nykyiset tilat ovat käymässä pieniksi, jos yritys mielii kasvaa tulevaisuudessa.

– Tältä tontilta ei tule enempää rautaa ulos, Aaltonen havainnollistaa ja sanoo yrityksen tavoittelevan kasvua erityisesti konepajan puolelta.

Markkinatilanne nähdään yrityksessä hyvänä huolimatta koronapandemiasta. Tuotantopäällikkö Aleksi Martikaisen mukaan erityisesti tilauskonepajan puolella tilauskanta on hyvä, eivätkä tilaukset ole vähentyneet.

Sillanpää muistuttaa, että Topmecin sisustusvarustelusopimukset Turun telakallakin ulottuvat vuoteen 2026 asti.

YRITYKSEN Pöytyältä ostamassa toimipaikassa on lämmintä tilaa noin 12 000 neliötä, kun Alastarolla vastaavaa alaa on vain noin 3 500 neliötä.

– Nykytrendinä on, että pintakäsittelyyn ja yleisesti tuotantoon pitää panostaa. Esimerkiksi nykyaikaisia laitteita ei voi säilyttää kylmissä halleissa, Aaltonen sanoo.

Uusissa toimitiloissa tuotannon jatkuvuus on turvattu lämpimissä tiloissa. Hänen mukaansa tuotannon tehokkuutta Alastarolla rasittaa myös se, että tuotanto on hajautettu teollisuustien molemmin puolin.

Topmecilla on etsitty uusia toimitiloja viime huhtikuusta asti. Toimipaikkaa kartoitettiin niin Loimaalta kuin lähikunnista. Sillanpää kertoo, ettei Loimaalta löytynyt yli 5 000 neliön kokoluokkaan sopivia lämpimiä tiloja, eikä yrityksessä nähty kannattavana lähteä itse investoimaan uuteen tuotantorakennukseen.

Topmecilla työskentelee 10–15 loimaalaista työntekijää. Sillanpää kertoo, että työntekijöille on tiedotettu toimipaikan muutosta ja kaikki ovat jatkamassa myös Pöytyällä.

Aaltonen toteaa liikenneyhteyksien olevan Alastarollakin hyvät, mutta Pöytyällä kantatien tuntumassa yritys on lähempänä esimerkiksi Turun telakkaa, jossa yritys on tehnyt pitkään risteilijöiden sisustusasennuksia.

– Meillä on myös Satakunnan suuntaan toimintaa, ja siinä kantatie 41 toimii hyvin.

TOIMITUSJOHTAJA kertoo, että Topmecin Pöytyältä ostamat toimitilat on rakennettu ja laajennettu 1970–1980-luvun aikana. Asfaltoitua asennuskenttää löytyy nelisen hehtaaria isoja kuljetuksia varten.

Ennen muuttoa Pöytyän toimipaikkaan olemassa olevien kattojen alle rakennetaan uusi maalaamo ja teräsraepuhaltamo.

– Alastarolla olemme puhaltaneet luonnon hiekalla, Aaltonen muistuttaa ja sanoo, että Pöytyällä aiotaan investoida myös toimitilojen energiatehokkuuteen.

Lisäksi Sillanpää kertoo Topmecin kehittävän omaa tuotettaan Business Finlandin viime kesänä myöntämän niin sanotun liiketoiminnan kehitysrahoituksen avulla. Kehittämisrahoitusta saa Loimaalla muitakin yrityksiä ja Topmec saa rahoitusta 97 700 euroa (LL 16.7.).

 

Topmec Oy

Vuonna 1995 perustettu tilauskonepaja, joka tekee myös risteilijöiden sisustusasennuksia.

Valmistaa terärakenteita, kuten teräshallien ja voimalaitosten runkoja, siiloja, säiliöitä, kuljettimia ja putkisiltoja.

Liikevaihto on kuusi miljoonaa euroa vuodessa. Risteilijöiden sisustusasennukset muodostavat kolmanneksen liikevaihdosta.

Työskentelee omaa väkeä noin 25 henkeä. Kokonaisvahvuus on noin 50, jos alihankkijat lasketaan mukaan.