Valtuutettujen määrä vähenee Loimaalla

0

LOIMAAN kaupunginvaltuuston jäsenmäärää aiotaan vähentää tulevissa kuntavaaleissa, ensi valtuustokaudesta alkaen.
Kaupunginhallitus esittää, että jatkossa Loimaalla olisi 37 valtuutettua eli kuusi valtuutettua nykyistä vähemmän. Esitys syntyi äänestyksen jälkeen. Kokoomuksesta esitettiin valtuutettujen määräksi 27:ää, Sdp:stä 35:tä, keskustasta 37:ää ja perussuomalaisten puolelta olisi pidetty määrä ennallaan 43:ssa. Sdp:n ja perussuomalaisten esitykset eivät saaneet kannatusta, joten vastakkain äänestyksessä olivat keskustan ja kokoomuksen ehdotukset.
Keskustan ehdotus 37:stä valtuutetusta voitti äänin 7–3. Äänestyksessä keskustan ehdotusta kannattivat keskustalaisten lisäksi vasemmistoliiton ja perussuomalaisten luottamushenkilöt. Timo Tamminen (sd.) äänesti tyhjää.
Vajaan 16 000 asukkaan väkilukunsa puolesta Loimaalla on oltava valtuutettuja vähintään 27. Valtuusto voi päättää myös minimiä suuremmasta valtuutettujen määrästä.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki (kesk.) pitää hallituksen esitystä 37 valtuutetusta perusteltuna Loimaan asukaslukuun suhteutettuna. Hänen mielestään pienempi valtuutettujen määrä voisi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi toimielinten sukupuolijakauman osalta.
Hallituksen esitys valtuutettujen määrästä etenee vielä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Valtuuston jäsenmäärän vähentäminen on ollut esillä viime talvesta saakka ja asiaa on pohdittu muun muassa poliittisissa ryhmissä (LL 22.2.). Valtuutettujen määrän vähentämisestä on tehty muun muassa kuntalaisaloite. Valtuuston koko oli pohdittavana viime valtuustokaudellakin, mutta tuolloin määrä päätettiin säilyttää ennallaan.
Loimaalla jatkuvat yhä pohdinnat koko päätöksentekojärjestelmästä eli jatketaanko Loimaalla niin sanotulla valiokuntamallilla vai palataanko päätöksenteossa lautakuntamalliin.
– Tästä asiasta ehdimme päättää myöhemminkin, Ek-Marjamäki huomauttaa ja arvelee, että valtuuston paikkamäärän vähentäminen saattaa vaikuttaa siihen, että myös valiokuntien tai lautakuntien paikkamäärää vähennetään.
Kuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa, ja uudet valtuustot aloittavat työnsä kesäkuussa.