Katselmusmiehet tarkastivat ensi töikseen Alastarolla kaupungin oman kohteen, jonka tontilla on maisemaa rumentavaa ulkovarastointia.

LOIMAAN kaupungin tämän vuoden ympäristökatselmus järjestettiin tällä viikolla. Päivän aikana katselmusryhmä tutustui seututie 213 etelä- ja lounaispuolella sijaitseviin kohteisiin.

Tällä kertaa kehotuksen saa lupajaoston käsittelyn jälkeen kymmenkunta kiinteistönomistajaa, joita patistellaan ryhtymään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.

Katselmusryhmä kiinnitti huomiota muun muassa huonokuntoisiin rakennuksiin, maisemaa rumentavaan ulkovarastointiin ja autonromuihin. Myös pari luvatonta rakennustyömaata löydettiin päivän aikana.

– Maisemaa rumentavaa varastointia on yllättävän paljon, johtava rakennustarkastaja Harri Salminen arvioi ja ihmettelee ilmiötä, koska monista tavaroista pääsisi ilmaiseksi eroon kierrättämällä.

Lupajaoston puheenjohtaja Juho Pietilä (kesk.) arvioi tonteilla säilytettävien autonromujen määrän pysyttelevän vuodesta toiseen kutakuinkin vakiona, mutta ne vain vaihtavat paikkaa: kun jonkun tontin nurkat saadaan kuntoon, ilmestyy autonromuja johonkin toiseen kohteeseen.

Pietilän mukaan autonromuja löytyy varastoituna niin yritysten kuin yksityisten pihoilta. Hän muistuttaa autoissa olevan ongelmajätettä, jota saattaa tippua ympäristöön, ja ennen kaikkea siksi niihin puututaan.

Salminen suhteuttaa, että joinain aiempina vuosina huomautettavaa on tullut jopa 20 kiinteistönomistajalle. Hän arvioi, että pahimmat kohteet on hiljalleen saatu korjattua, sillä ympäristökatselmuksia on suoritettu vuosikausia.

Lisäksi tarkastajat käyvät tarkastamassa kohteita tarvittaessa pitkin vuotta heti ilmoituksen saatuaan eikä pelkästään ympäristökatselmusten yhteydessä.

SALMISEN mukaan hiljalleen lisääntyvä ilmiö on maaseudulla sijaitsevat tyhjät ja käyttämättömät kiinteistöt, joiden kunnossapitoon omistajilla ei riitä paukkuja syystä tai toisesta.

Myös Pietilä arvioi, että heitteille jääneitä rakennuksia on jo yllättävän paljon. Hänen mukaansa sortumispisteessä olevia rakennuksia löytyy joka puolelta Loimaata.

– Sortumisvaarassa olevat rakennukset ovat ympäristölle vaarallisia.

Lisäksi Pietilä kiinnittää huomiota siihen, että joillain tonteilla säilytetään silkkaa kaatopaikkajätettä. Esimerkiksi autonromujen varastoimisen Pietilä voi vielä ymmärtää, jos se liittyy vaikkapa harrastustoimintaan, mutta kaatopaikkajätteen säilömiselle hän ei löydä mitään perusteita.

– Ne eivät todellakaan kuulu luontoon.

VIRANOMAISEN ensimmäisenä askeleena on kehotus. Jos kehotus ei tehoa, kiinteistönomistajalle lähetetään selvityspyyntö ja sen jälkeen mahdollinen määräys esimerkiksi hallintopakosta.

– Noin kolmasosa kehotuksista ei johda toivottuihin toimenpiteisiin, Salminen arvioi.

Katselmuksen tarkastuskohteet olivat valikoituneet osittain kuntalaisten tekemien ilmoitusten perusteella, ja Salminen kertoo, että kuntalaiset tekevät ilmoituksia säännöllisesti. Paikoin ryhmä kävi tarkastamassa aiempina vuosina esille nostettuja kohteita ja tarkisti, onko asia korjattu.

Kuluvalla valtuustokaudella useamman ympäristökatselmuksen läpikäyneenä Pietilä kertoo katsovansa omiakin nurkkiaan nyt eri silmällä ja tehtävää riittää.

– Ihminen sokeutuu helposti omiin nurkkiinsa.