Valiokunnan esityksen toteutuminen tietäisi Hirvikosken terveysaseman lakkauttamista. Seuraavaksi esitykseen ottaa kantaa kaupunginhallitus.

LOIMAAN kaupungin hyvinvointivaliokunta esittää, että Loimaalla olisi jatkossa kaksi terveysasemaa eli käytännössä pääterveysasema ja Alastaron terveysasema. Esityksen toteutuminen tietäisi sitä, että Hirvikosken ja Mellilän terveysasemat tultaisiin aikanaan lakkauttamaan.

Valiokunnan esitys syntyi varapuheenjohtaja Jaana Boströmin (kok.) ehdotuksesta ja kahden äänestyksen jälkeen. Jäsen Maarit Koivisto (vas.) esitti, että toimintaa olisi jatkettu toistaiseksi kaikilla neljällä terveysasemalla ja lisäksi toiminta olisi aloitettu uudelleen myös Mellilän terveysasemalla.

Boströmin esitys voitti Koiviston esityksen äänin 8–2. Boströmin esityksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen Jari Välimäki (kesk.), Teemu Heilala (kok.), Päivi Kössi (kok.), Ari Laaksonen (sd.), Taina Lehto (kesk.), Jarmo Metsänperä (ps.) ja Sirpa Pietilä (kok.). Koiviston esityksen puolesta äänesti hänen lisäkseen Hannu Gustafsson (vas.).

Tämän jälkeen valiokunta äänesti Boströmin muutosesityksen ja sote-johtaja Timo Hokkasen pohjaesityksen välillä, ja Boströmin esitys voitti äänin 10–0. Hokkanen oli esittänyt, että terveysasemaverkkoa oltaisiin uudistettu siten, että Loimaalle jäisi vain yksi terveysasema eli pääterveysasema (LL 10.12.).

VARAPUHEENJOHTAJA Jaana Boström perustelee esitystään sillä, että Loimaalla on saatava vihdoin terveysasemaverkkoa koskeva ratkaisu aikaan, sillä asia on ollut esillä pitkään, aina viime vuosikymmenen alkupuoliskolta saakka. Hänestä päätöksiä on parempi tehdä Loimaalla itse kuin jäädä odottamaan mahdollisen valtakunnallisen sote-uudistuksen toteutumista.

Sote-johtajan esittämää yhden toimipisteen malliakin Boström pitää perusteltuna, mutta hänestä tässä vaiheessa kaksi terveysasemaa on parempi vaihtoehto kuin palveluiden keskittäminen pelkästään pääterveysasemalle ja Tyksin Loimaan sairaalaan.

– Kahden terveysaseman mallissa palveluita on yhä mahdollista saada kahdesta paikasta.

Konsultin laskelmien perusteella kahden terveysaseman mallissa kustannusvähennyksiä voidaan saada noin 450 000 euroa vuodessa. Boström muistuttaa, että kustannusvähennysten ohella tärkeää on myös toiminnallinen puoli.

Boström kertoo olevansa samaa mieltä terveysasemaverkon uudistamisen toiminnallisista vaikutuksista valiokunnan puheenjohtajan Jari Välimäen kanssa.

Välimäki kirjoitti terveysasemista taannoin Loimaan Lehdessä (1.12.), ja hänen mukaansa rahaa oleellisempaa on kaupunkilaisten kannalta hoitoon pääsy, jota nykyisen terveysasemamäärän mukaisena on vaikea kehittää paremmaksi käytössä olevin henkilöresurssein.

JÄSEN Maarit Koivisto puolestaan perustelee esitystään terveysasemaverkon säilyttämisestä ennallaan sillä, että maan hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

– Esityksessä on mukana useita malleja kuntien omistuksessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen siirtymisestä hyvinvointialueille. Yksi vaihtoehto on kiinteistöjen vuokraus kunnalta.

Hän muistuttaa lakiesityksen sisältävän myös kirjauksen, että jos sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä jäisi jatkossa käyttämättä ja tämä aiheuttaisi kunnille merkittäviä kustannuksia, olisi valtio velvollinen kompensoimaan nämä kustannukset valtionosuuksien korotuksilla.

– Mielestäni on perusteetonta nyt vain kaksi vuotta ennen sote-uudistuksen voimaantuloa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle tehdä kuntatasolla muutoksia palveluverkkoon. Etenkin kun sote-uudistusta koskevat lait ovat vasta luonnosasteella, emmekä näin ollen voi luotettavasti arvioida sote-uudistuksen vaikutuksia palveluverkkoomme.

Mellilän terveysaseman osalta Koivisto toteaa, että terveysaseman toiminta loppui vuonna 2018 väitettyjen sisäilmaongelmien vuoksi.

– Näistä sisäilmaongelmista ei valiokunnalle ole esitetty mitään näyttöä.

VALIOKUNNAN esitys etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja aikanaan kaupunginvaltuustolle.

Sote-johtaja Timo Hokkanen arvioi, että kahden terveysaseman malliin voitaisiin siirtyä täysimääräisesti vuoden 2023 alusta lähtien.

– Ensi vuoden aikana tultaisiin siirtämään äitiys- ja lastenneuvolan palveluita Tyks-Loimaan tiloihin. Myös Hirvikosken avosairaanhoito voitaisiin siirtää pääterveysasemalle ensi vuonna. Perheneuvola, lastensuojelu ja perhepalvelut siirtyisivät Tyks-Loimaan tiloihin vuoden 2022 aikana.

Terveysasemien keskittämisen myötä kaupunkia odottavat noin 251 000 euron investoinnit pääterveysasemalla ja Alastaron terveysasemalla. Hokkasen mukaan investointitarve ei jää kovinkaan paljoa pienemmäksi kuin yhden terveysaseman mallissa.

Hokkanen kertoo, että Alastarolla investoinnit ovat lähinnä huonejärjestelyitä, mutta pääterveysasemalle pitäisi saneerata tiloja ennen kaikkea Hirvikoskelta siirtyvää suun terveydenhuoltoa varten.

Oripään terveysaseman kohdalla Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan edustajat ovat sorvanneet sopimuspäivitystä, jonka perusteella Oripään terveysaseman palveluita voitaisiin ulkoistaa.