Kiinteistöjen hulevedet savustetaan viemäriverkosta

0
Suomen Putkisto Palvelun Joonas Tervahartiala oli viemärinpuhdistushommissa Ylistaronkadulla, kun lumimyräkkä iski viime viikon tiistaina. Tarkastuskaivojen kannet jäivät nopeasti lumen alle, ja aika tiukassakin ne olivat.

LOIMAAN Vesi -liikelaitos käynnistää maalis–huhtikuussa savukokeet viemäriverkossaan. Ne alkavat Alastarolta, sitten vuorossa ovat Tuulensuun ja Suopellon alueet kaupungin keskustassa.

Merkkisavun avulla kartoitetaan kiinteistöt, joiden hulevedet päätyvät viemäriverkkoon ja sitä myöten keskusjätevedenpuhdistamolle. Hulevesien johtaminen viemäriverkkoon on vastoin vesihuoltolakia ja vesiliikelaitoksen kanssa tehtyä liittymissopimusta.

– Ongelmallisia kiinteistöjä on Loimaalla valitettavan paljon. Pahimpia ovat asuinalueet, joilla on kellarillisia rakennuksia ja hulevesiverkoston saavutettavuudessa puutteita, Loimaan Veden johtaja Ari Kaunisto sanoo.

HULEVESIEN eli sade- ja sulamisvesien päätyminen viemäriverkkoon aiheuttaa kaksi keskeistä ongelmaa.

Hulevedet panevat jätevedenpuhdistamon toimintakapasiteetin ja ympäristöluvan määrittämät raja-arvot koville. Jopa puolet Loimaan keskusjätevedenpuhdistamolle tulevista vesistä on hulevesiä. Laitosta ei ole suunniteltu näin suuren jätevesimäärän käsittelyyn. Sitä ei ole suunniteltu myöskään puhdistamaan sadevettä.

– Ympäristölupa edellyttää, että jätevedenpuhdistamolle saapuvan veden epäpuhtauksista poistetaan tietty prosenttimäärä. Vaikka Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo on uusi ja nykyaikainen laitos, lähes puhtaasta vedestä on todella vaikea poistaa ympäristöluvan edellyttämä prosenttimäärä epäpuhtauksia, Kaunisto toteaa.

Toinen ongelma on raha. Viemäriverkkoon kuulumattoman ison vesimassan siirtely ja puhdistaminen on kallista.

– Meidän tapauksessamme puhutaan vuositasolla aina kuusinumeroisesta summasta, ja sen ensimmäinen numero ei todellakaan ole ykkönen, Kaunisto painottaa.

Käytännössä hulevesien puhdistuksen kustantavat loimaalaiset vedenkäyttäjät – sekin suuri enemmistö, jonka hulevedet eivät puhdistamolle päädy.

MIKSI vesiliikelaitos sitten on päättänyt poistaa hulevesiongelman viemäriverkostaan juuri nyt? Syy on taas raha. Kun jäteveden puhdistuskustannuksia saadaan leikattua, investointeihin riittää enemmän euroja, eikä jätevesitaksoja tarvitse korottaa lähivuosina selvästi reippaammin, mihin kaupunkilaiset ovat tottuneet.

Loimaan Vesi käynnistelee parhaillaan jätevesiverkon saneerausohjelmaa. Viiden vuoden kuluessa vanhaa putkistoa remontoidaan vuosittain keskimäärin lähes 600000 eurolla. Tähän asti viemäriverkon saneerausbudjetti on ollut yleensä noin puolta pienempi.

– Loimaan vanhimmat käytössä olevat viemäriverkon osat sijaitsevat kaupungin keskustassa Turuntien ja Kauppalankadun alla. Niiden vanhat betoniputket on asennettu vuonna 1935, ja ne alkavat tulla käyttöikänsä päähän, Kaunisto kertoo.

– Ensimmäiseksi saneeraamme Turuntien viemäriverkon Satakunnantien ja Väinämöisenkadun väliseltä osalta. Jos asiat loksahtelevat kohdilleen, urakka saattaa alkaa jo kuluvan vuoden lopulla. Työ suoritetaan tarkastuskaivoista käsin sujuttamalla tai pätkäsujuttamalla, eli Turuntietä ei tarvitse kaivaa viemäriremontin vuoksi auki.

Merkkisavu on puhdasta, hajutonta ja mautonta

– Viemäriverkkoon pumpattava savu on samaa, mitä käytetään teatterissa. Se ei tutkitusti tahraa, ja se on sekä hajutonta että mautonta, savukokeet Loimaan Vedelle urakoivan HRV-Palveluiden myyntijohtaja Henry Viljanen vakuuttaa.

Savukokeiden suunnittelija on jakanut esimerkiksi Alastaron kartalla viiteen osaan. Kunkin osan savukokeisiin on varattu viikko. Kokeet suoritetaan kadunpätkä kerrallaan, ja kadun varrella sijaitsevista kiinteistöistä laaditaan raportti.

– Jos savua tulee kokeen aikana vähän sisälle asuinrakennukseen, kiinteistön omistajan kannattaa olla tyytyväinen. Se osoittaa pienet vuotokohdat, jotka on syytä korjata, Viljanen vihjaisee.

– Kun savu nousee rännikaivoista tai jostain sen liitännästä, se kertoo, että kyseisen kiinteistön hulevedet menevät viemäriverkkoon, jonne ne eivät kuulu.

URAKAN SUORITTAVA HRV-Palvelut tiedottaa kiinteistöjen omistajia savukokeista noin viikkoa ennen niiden suorittamista. Myös pelastuslaitosta tiedotetaan töiden etenemisestä, sillä vanhoilla asuinaluilla savumerkkejä voi nousta varsin odottamattomistakin paikoista, mikä aiheuttaa helposti turhia hälytyksiä.

– Kun savukokeita suoritetaan, väkemme liikkuu suurimmaksi osaksi kaduilla, mutta hiukan joudumme tulemaan myös tonteille availemaan tarkistuskaivojen kansia, Viljanen pahoittelee.

HRV-Palvelut on suorittanut viemäriverkostojen savukokeita kauan. Kokemus on osoittanut, että useimmiten viemäriverkkoon sääntöjen vastaisesti päätyvät hulevedet ovat peräisin iäkkäistä pienkiinteistöistä, joskus vanhoista teollisuuskiinteistöistä. Senkin kokemus on osoittanut, että luvattomat piiloliitokset voivat tulla kiinteistöjen nykyisille omistajille täytenä yllätyksenä.

LOIMAAN VEDEN johtaja Ari Kaunisto kertoo, että liittymäsopimuksen vastaisista virityksistä lähetetään kiinteistön omistajalle korjausmääräys.

– Korjaukseen annetaan tietenkin aikaa, mutta tämä asia pitää saada nyt kuntoon, hän linjaa.