Loimaalla siirrytään kahteen terveysasemaan

0
Valtuustossa ilmeni, että etenkin kokoomuksella ja keskustalla on eriäviä näkemyksiä Hirvikosken terveysaseman hammashuollon tulevaisuudesta.

LOIMAA Jatkossa Loimaalla on pääterveysasema ja Alastaron terveysasema, sillä kaupunginvaltuusto päätti siirtymisestä kahden terveysaseman malliin. Päätös tietää Hirvikosken ja Mellilän terveysasemien lakkauttamista.
Valtuuston päätös syntyi äänestysten saattelemana. Valtuutettu Timo Lahtinen (ps./sit.) ehdotti asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten, mutta hänen esityksensä hävisi äänin 38–5. Lahtisen esityksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen Riina Heinonen (vas.), Maarit Koivisto (vas.), Kari Leppäjoki (ps.) ja Lauri Tiainen (vas.).
Valtuutettu Maarit Koivisto uudisti aiemmin hyvinvointivaliokunnassa ja kaupunginhallituksessa tekemänsä ehdotuksen, jonka mukaan toimintaa olisi jatkettu toistaiseksi kaikilla neljällä terveysasemalla ja lisäksi toiminta olisi aloitettu uudelleen myös Mellilän terveysasemalla. Mellilän terveysaseman osalta hän täsmensi, että sen toimintaa olisi jatkettu siinä muodossa kuin se oli vuonna 2018 ennen toiminnan lopettamista eli hoitajavastaanotto sekä laboratorionäytteenotto yhtenä päivänä viikossa.
Koiviston esitys hävisi äänin 35–8. Koiviston muutosesitystä kannattivat kaikki muut vasemmistoliiton valtuutetut paitsi Jarmo Rasi. Lisäksi ehdotusta kannattivat Timo Lahtinen ja Kari Leppäjoki.
Kahden terveysaseman malliin on tarkoitus siirtyä täysimääräisesti vuoden 2023 alusta, mutta esimerkiksi Hirvikosken terveysaseman avosairaanhoito saatetaan siirtää pääterveysasemalle jo tämän vuoden aikana.

 

Lue lisää 21.1.2021 lehdestä