Lomautettujen määrä nousi vuoden lopuksi, mutta samoin avoimien työpaikkojen

0
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuun aikana 50 400 kappaletta eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kaikkiaan koko maan TE-toimistoissa oli joulukuussa avoinna 92 800 työpaikkaa, mikä on 11 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Loimaalla oli joulukuussa 827 työtöntä työnhakijaa, kertoo torstaina julkaistu Työllisyyskatsaus. Luku on 230 henkilöä suurempi kuin vuosi sitten joulukuussa.

Nousu selittyy pitkälti lomautuksilla, sillä loimaalaisista 200 oli lomautettuna joulukuussa. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa lomautetut lasketaan työttömiksi.

LOIMAAN työttömyysprosentti oli joulukuussa 12,1. Vuoden 2020 aikana se on ollut neljä kertaa tätä korkeampi. Huippu oli kesäkuussa, 14,3.

JOULUKUU nosti lomautettujen määrän syksyn ennätykseen Loimaalla. Nousu johtuu koronan lisäksi normaalista kausivaihtelusta ja joidenkin alojen lomautussyklistä.

Elokuusta marraskuuhun loimaalaisista oli lomautettuna noin sata henkilöä. Joulukuussa määrä oli kaksinkertainen.

LOIMAAN joulukuinen työttömyysaste on Varsinais-Suomen viidenneksi korkein.

Maakunnan korkein työttömyysaste on Turussa, 16,5. Vehmaalla on maakunnan matalin työttömyysaste, 7,8.

LOIMAALLA oli joulukuussa auki 60 työpaikkaa, ilmenee Työllisyyskatsauksen tilastoista. Luvussa on pieni lasku vuoden takaiseen tilanteeseen.

Koko seutukunnassa avoimia työpaikkoja oli joulukuussa 162. Se on 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Tähän mennessä koronapandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut Varsinais-Suomessa 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa.

– Kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin, arvioi työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

– Työvoiman kysyntä oli joulukuussa vaimeampaa kuin vuotta aiemmin useimmilla aloilla. Rakentamisessa kysyntä oli edelleen vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten hoito­, kaupan ja sosiaali- ja terveysala, kertoo Työllisyyskatsaus.

– Haastavampi tilanne oli tällä erää teollisuuden tehtävissä, vaikka avoimia työpaikkoja tuli teollisuuteen täytettäväksi noin 800 kappaletta joulukuun aikana.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 13 500 kappaletta eli ­7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

LOMAUTETTUNA olevien määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa 2000-luvun huipussa niin koko maassa, Varsinais-Suomessa kuin Loimaalla.

Määrä alkoi supistua toukokuussa, mutta trendi loppui joulukuussa ja kääntyi uudelleen kasvuun. Tämä on tyypillistä joulukuun työttömyysluvuille. Kasvu kertoo vuodenvaihteeseen ajoittuvista lomautuksista ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Vuodenvaihteen huipun jälkeen lomautettujen määrä on jälleen tammikuussa ollut laskussa.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä oli lähes kaikissa ammattiryhmissä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi voimakkaimmin kuljetusalalla, teollisuudessa sekä majoitus ja -ravitsemisalalla. Lomautettujen määrän kasvu painottui teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin (erityisesti majoitus- ja ravitsemusala­ ja kauppa).

Korona­kriisin alkuvaiheen painottuminen palveluihin on näkynyt siinä, että alkuun monilla teollisuuden ja rakentamisen aloilla työttömien määrä pysyi koko lailla entisellään. Nyt teollisuudessa, kuljetuksissa ja rakentamisessakin on työttömien määrä kääntynyt kasvuun. Korkeasti koulutettujen kohdalla työttömyys on kasvanut muita hitaammin.

Tämä on heijastunut työttömien määrän muutokseen sukupuolen mukaan. Työttömyyden kasvu painottui aluksi naisten aloihin, sitten miesten työttömyyteen.

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun lopussa 96 600 henkilöä, mikä on 68 900 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 77 800 henkilöä, mikä on 56 100 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Marraskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 19 800:lla.

Työttömyystrendit

Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee

  • Lomautettuja on edelleen kolmannes vähemmän kuin vuoden huippuhetkenä, toukokuun alussa. Määrä on kääntynyt laskuun, kuten yleensäkin tammikuussa.
  • Pitkäaikaistyöttömiä on selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Yli puoli vuotta kestänyt kasvu jatkuu tässä.
  • Talouden vaimeneminen on supistanut työvoiman kysyntää myös Varsinais-Suomessa.
  • Nuorten työttömyys oli vuoden takaiseen verrattuna edelleen koholla kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa.