Kaupunki huolehtii katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta

0
Kuljetusyrittäjä Jukka Raatikainen tyhjensi kerrostalon kiinteistöltä hakemansa lumikuorman lumenkaatopaikalle Lamminperässä.

LOIMAAN kaupunki on asettanut talvikunnossapidossaan etusijalle kevyen liikenteen väylät ja pihat, kuten hoivakodit, koulut ja päiväkodit. Kevyen liikenteen väyliä ja pihoja aurataan, kun lunta on satanut kolme senttiä. Katuja lähdetään puhdistamaan kuuden sentin lumikerroksen jälkeen.
Kaupungin työpäällikkö Esa Aronoja kertoo, että kaupungin hoitovastuulle kuuluvat asemakaavoitetut kadut ja yleiset alueet, mutta käytännössä kuntalaisen voi olla vaikea erottaa esimerkiksi sitä, mikä tie kuuluu kunnan ja mikä valtion vastuulle.
Ely-keskuksen hoitovastuulle kuuluvat esimerkiksi Ysitie ja kantatie 41, Alastaron läpi kulkeva Loimijoentie sekä Hirvikoskea halkovat Hirvikoskentie ja Kanta-Loimaantie.
Kiinteistönomistaja puolestaan vastaa tontin kohdalla olevasta jalankulkuväylän talvikunnossapidosta, kun jalankulkuväylä on erotettu kadusta.
– Esimerkiksi Vesikoskenkadun kerrostalojen edustalla olevien jalankulkuväylien auraus ja hiekoitus kuuluvat taloyhtiöille, Isännöinti & Kiinteistöpalvelu Loimaa oy:n isännöitsijä Jukka Aaltonen havainnollistaa työnjakoa ja muistuttaa, että kiinteistönomistajien tehtäviin kuuluu myös jalankulkuväyliltä aurattujen lumikasojen poistaminen, jos ne haittaavat näkyvyyttä.
Kaupungin vastuulle kuuluu näkyvyyttä haittaavien lumikasojen poistaminen kaupungin ylläpitämiltä alueilta.

Kaupungin katujen ja yleisten alueiden kunnossapito on ulkoistettu aurausten ja liukkauden torjunnan osalta. Tällä hetkellä kyseisiä alueita hoitaa viisi yksityistä urakoitsijaa, jotka kaupunki on kilpailuttanut.
– Lisäksi Hulmin huolto hoitaa kunnan kiinteistöjen piha-alueita, Aronoja täydentää.
Hän kertoo, että viidellä yksityisellä urakoitsijalla on osoittaa yhteensä 23 konetta kaupungin urakoihin, ja koneet ovat tuntihinnoiteltuja. Nämä viisi urakoitsijaa vastaavat koko Loimaan alueesta. Keskustan alueella toimii kolme urakoitsijaa.
Kaupungin henkilöstöä ja kalustoa on mukana lumen kuljettamisessa lumenkaatopaikalle. Myös yksityiset urakoitsijat kuljettavat lunta lumenkaatopaikalle.
Aronoja kertoo, että kaupungilla on tarvittaessa käytettävissään tiekarhu yksityisten urakoitsijoiden kautta.
– Tänä talvena ydinkeskustaa on jo karhuttu.

Viime talvena Loimaan kaupungin aurauskustannukset jäivät vähäisiksi lauhan talven takia. Kaupunki käytti talvikunnossapitoon ainoastaan runsaat 107 000 euroa, kun edellisvuonna vastaava summa oli noin 665 000 euroa.
– Vuonna 2019 meillä oli vielä käytössä kiinteähintaiset alueurakat, Aronoja huomauttaa.
Kuluvalle talvelle kaupunki on varannut 539 000 euroa talvikunnossapitoon.