Koronatilanne tuo muutoksia äänestyspaikkoihin

0
LL Arkisto

LOIMAAN SEUTU Vallitsevan koronapandemian takia Loimaalla, Oripäässä ja Ypäjällä on jouduttu tekemään muutoksia äänestyspaikkoihin verrattuna aikaisempiin vaaleihin.

Kevään kuntavaaleissa Oripäässä vaihtuvat sekä ennakko- että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka, sillä molemmat äänestykset järjestetään kirjaston nykyisissä tiloissa uuden liiketalon yhteydessä. Aiemmissa vaaleissa Oripäässä on äänestetty ennakkoon kunnanvirastossa ja varsinaisena vaalipäivänä palvelutalossa.

Kunnanjohtaja Timo Tolppanen perustelee muutosta osaltaan koronaturvallisuudella. Hän kertoo, että kirjastossa äänestys voidaan järjestää siten, että ihmiset pystyään ohjaamaan yhdestä ovesta sisälle äänestyspaikalle ja toisesta ovesta ulos, mikä vähentää kohtaamistilanteita. Lisäksi ikäihmisten palvelutalo pystytään rauhoittamaan ylimääräiseltä liikenteeltä, kun äänestystä ei järjestetä siellä.

LOIMAALLA olennainen muutos koskettaa yleistä ennakkoäänestystä Loimaan keskustassa. Aiemmin keskustan alueen ennakkoäänestyspaikkana on ollut pääkirjasto, mutta kevään kuntavaaleissa ennakkoäänestys järjestetään Ylistaronkadun toimipisteessä eli niin sanotussa entisessä Krottikoulussa.

Kaupungin hallintopalveluyksikön esimies Juha Rinta-Jouppi perustelee turvavälien toteutuvan paremmin Ylistaronkadun toimipisteessä kuin pääkirjastossa, jonka äänestyspiste on ahdas.

Ypäjällä varsinaisena vaalipäivänä äänestetään Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikössä, kun taas yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on kunnanvirasto. Aiemmissa vaaleissa molemmat äänestykset on järjestetty kunnanvirastossa.

Ypäjän kunnan talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman perustelee yhtenäiskoulun valintaa sillä, että siellä on väljät tilat, mikä edesauttaa turvavälien ylläpitämistä. Hellman muistuttaa, että kunnanvaltuuston kokouksetkin on järjestetty yhtenäiskoulun salissa korona-aikana.

HAASTATELLUT arvioivat, ettei koronapandemia ole vaikeuttanut mainittavasti vaaliviranomaisten saatavuutta äänestyspaikoille.

Esimerkiksi Loimaalla ja Ypäjällä noin viikon mittainen ennakkoäänestys hoidetaan sekä kunnan oman henkilöstön että kuntaorganisaation ulkopuolisten vaalitoimitsijoiden turvin. Ypäjän keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuomas Rautio kertoo, että Ypäjällä ovat jo kyseiset vaalitoimitsijat koossa ja henkilöt ovat sellaisia, jotka ovat olleet mukana aikaisemmissakin vaaleissa.

Sen sijaan kunnista kerrotaan, että kuntavaaleissa vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten nimeämistä hankaloittavat muita vaaleja enemmän esteellisyyskysymykset. Esimerkiksi vaalilautakunnan jäsen ei voi olla ehdokkaana vaaleissa, mutta myös sukulaisuussuhteet vaikuttavat siihen, voiko henkilö olla vaalilautakunnassa.

Esimerkiksi Loimaalla vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen on ollut esillä kaupunginhallituksessa jo muutamaan otteeseen.

Timo Tolppanen kertoo, että vaalilautakunnan asettamista voi hidastaa esteellisyyskysymysten ohella se, että ehdokasasettelu on yhä käynnissä ja moni empii ehdolle asettumista.

 

Fakta

Vaaliviranomaisia

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Lisäksi kuntavaaleissa se huolehtii ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla.

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Vaalitoimitsijat huolehtivat esimerkiksi yleisen ennakkoäänestyksen järjestämisestä ennakkoäänestyspaikassa.

Lähde: oikeusministeriö.