Oripää ja Loimaa virittelevät sosiaalityön yhteistyötä

0

LOIMAA, ORIPÄÄ Oripään kunta ja Loimaan kaupunki suunnittelevat syventävänsä keskinäistä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötään sosiaalityön puolelle.

Yhteistyön ideana on, että molempien kuntien sosiaalityön viranhaltijat toimisivat ja käyttäisivät päätäntävaltaa molempien kuntien alueella. Alustavassa hahmotelmassa Oripään sosiaalijohtaja vastaisi yhteistoiminta-alueen perhesosiaalityön johtamisesta, kun taas Loimaalle rekrytoitava aikuis- ja vammaispalvelujen päällikkö vastaisi aikuissosiaalityöstä.

Perhesosiaalityöhön kuuluisivat lastensuojelu, Ankkuri-toiminta, perheoikeudelliset palvelut, perheneuvonta, perhepalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelut. Kyseisiä palveluita hallinnoisi Heli Kaskiluoto, joka siirtyi viime syksynä Loimaan sosiaalityön johtajan paikalta Oripään sosiaalijohtajaksi. Myös seudullisen Ankkuri-toiminnan vetovastuu ja kehittämistyö siirtyisivät Loimaalta Oripäälle.

Aikuissosiaalityöhön puolestaan sisältyisivät aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut.

YHTEISTOIMINNAN periaatteet ovat ensi tiistaina kokoontuvan Loimaan hyvinvointivaliokunnan käsiteltävinä. Tarkoituksena on valtuuttaa molempien kuntien viranhaltijat valmistelemaan yksityiskohtaisemmin sosiaalityön yhteistoimintaa. Oripään sosiaalilautakunnassa asia on käsiteltävänä 24. helmikuuta.

Yhteistyötä perustellaan ennen kaikkea sillä, että sosiaalityön ammattilaisten rekrytoiminen alueelle on vaikeaa. Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Jari Välimäki (kesk.) huomauttaa, että Loimaan sosiaalitoimessa on pulaa sosiaalityöntekijöistä.

Lisäksi resurssien kohdentuminen on kuntien välillä epätasaista ja vaihtelevaa.

Välimäki sanoo, että yhteistyön avulla olemassa oleva sosiaalitoimen resurssi saataisiin tehokkaammin hyödynnetyksi molemmissa kunnissa. Myös mallin taloudellinen hyöty perustuisi tähän ajatukseen. Hän muistuttaa, ettei yhteistyössä ole kyse palveluiden tai resurssien karsimisesta.

Välimäen mukaan sosiaalitoimen asiakkaan kannalta hyöty olisi siinä, että asiakas pääsisi palveluiden äärelle aiempaa nopeammin.

– Ajatuksena on tarjota palveluita nopeammin ja paremmin, kun käytössä on laajempi osaajarepertuaari.

Kunnat vastaisivat jatkossakin kuntalaisten tarpeista aiheutuvista kustannuksista.

LOIMAA ja Oripää ovat muodostaneet jo tähän asti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jonka hoidettavana ovat olleet terveyspalvelut. Hahmoteltu sosiaalitoimen yhteistyö olisi mahdollista toteuttaa olemassa olevan yhteistoimintasopimuksen osana.

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen on myönteisesti yllättynyt siitä, että Loimaalla on valmiutta lähteä selvittämään yhteistyötä Oripään kanssa. Hänen mukaansa yhteistyötä ei pidä nähdä niin, että Loimaa luopuisi jostakin, vaan resurssit saataisiin yhteiseen molempia hyödyttävään käyttöön.

Tolppanen muistuttaa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta, ja hänestä sosiaalitoimea koskevat palvelut kannattaisi järjestää kuntoon ennen kuin maakunta aikanaan puuttuisi niihin Turusta käsin.

– Olisimme osittain maakuntavalmistelua edellä.

Sekä Välimäen että Tolppasen visioissa on, että Loimaan ja Oripään välinen yhteistyömalli voitaisiin laajentaa aikanaan alueelliseksi, muitakin seutukunnan kuntia koskevaksi.

– Me olemme valmiit tekemään Loimaan seutukunnan yhteistä sotea. Muutkin kunnat voivat kiinnostua, jos me saamme täällä aikaan toimivan paletin, Tolppanen luonnehtii.