Virttaan entisen sahan alueelta on löydetty jäämiä haitta-aineista mutta ei varsinaisia yllätyksiä

0

LOIMAA Virttaan entisen sahan alueen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien loppuraportin odotetaan valmistuvan kuukauden sisällä.

Sahan alueella tutkittiin viime syksynä, onko alueen maaperässä sekä pinta- ja pohjavesissä kohonneita pitoisuuksia kloorifenoleja, dioksiineja ja furaaneja. Kyseisiä yhdisteitä pääsi aikanaan ympäristöön sahatavaran sinistymisen estoon käytetyn kemikaalin mukana. Historiatietojen perusteella saha toimi vuodesta 1929 vuoteen 1983 saakka (LL 6.10.).

Tutkimustyön toteutuksesta vastaavan Sitowise oy:n vanhempi asiantuntija Maija Manninen kertoo, että esimerkiksi entisen lautatarhan alueelta on löytynyt odotusten mukaisesti dioksiineja ja furaaneja.

– Nämä pitoisuudet ovat tyypillisiä vanhoille saha-alueille.

Hän havainnollistaa dioksiinien ja furaanien olevan hyvin pysyviä maaperässä, mutta toisaalta ne jäävät pintakerroksiin eivätkä välttämättä aiheuta vaaraa esimerkiksi pohjavesille.

Alueella on tehty myös lisätutkimuksia ja laajennettu tutkimusaluetta lännen suunnassa. Manninen luonnehtii kyseistä aluetta jätteensekaiseksi, minne on aikanaan haudattu lähinnä puu- ja kuorijätettä.

– Puu- ja kuorijätealueen maaperässä todettiin kohonneita sinkkipitoisuuksia parissa tutkimuspisteessä. Alueelle on saatettu haudata muutakin jätettä, mutta tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu vaarallisia jätteitä. Alue on myös paikoin roskaantunut maan päältä.

Hän arvioi kyseisen alueen pilaantuneisuuden kokonaisuudessaan pistemäiseksi.

Tutkimustyön piti valmistua loppuvuodesta. Manninen perustelee aikataulun venymistä tutkimusalueen laajentamisella sekä koronapandemialla, joka on hidastanut laboratoriotulosten saamista. Alueen maaperästä on lähetetty näytteitä pienissä pusseissa Belgiaan, jossa näytteet on analysoitu.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan Ely-keskus, ja selvitys on osa Elyn koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Tilaajan edustaja Maarit Joukainen kertoo, että viimeistenkin tutkimustulosten valmistuttua arvioidaan loppuraportissa riskiperusteisesti se, tarvitseeko alueella ryhtyä toimenpiteisiin.

Hän muistuttaa entisen sahan alueen olevan pohjavesialuetta, joten riskejä kartoitetaan osaltaan pohjaveden näkökulmasta. Riskejä katsotaan myös siltä kannalta, aiheuttavatko yhdisteet muilla tavoin terveydellistä haittaa ihmisille. Entisen sahan alueella on yritystoimintaa. Alueen läheisyydessä on omakotiasutusta.

Mahdolliset toimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi maanvaihtoja tai rajoitus- ja eristämistoimenpiteitä. Raportti etenee aikanaan valvovan viranomaisen eli Varsinais-Suomen Ely-keskuksen lausuttavaksi, ja Joukaisen mukaan valvova viranomainen tekee varsinaiset päätökset siitä, tarvitaanko alueella toimenpiteitä.

Manninen arvioi, ettei alueella välttämättä tarvita minkäänlaisia jatkotoimenpiteitä.

– Alueelta ei ole löytynyt ihmeitä.