Kuntoportaat on tarkoitus rakentaa Porsaanharjulla sijaitsevalle näköalalaavulle, joka on uusittu jo aiemmin. Kuva on marraskuulta 2019, jolloin uusi näköalalaavu tuotiin paikoilleen. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta.

HARJUREITTIÄ hallinnoiville kunnille on myönnetty valtion erityisavustusta Harjureitin kunnostamiseen.

Kunnat saivat avustusta hakemansa määrän, sillä Uudenmaan Ely-keskuksen myöntämä summa on noin 21 000 euroa, joka on puolet Harjureitin kunnostamisen hyväksytyistä noin 42 000 euron kokonaiskustannuksista.

Harjureittiä ylläpitävät Loimaan ja Huittisten kaupungit sekä Oripään ja Säkylän kunnat. Kunnat ovat suunnitelleet kuntoportaiden rakentamista näköalalaavulle ja reitin varrella sijaitsevan turvekammin peruskorjaamista sekä turvekammille johtavan polun muuttamista esteettömäksi.

Näköalalaavu sijaitsee Harjureitin korkeimmalla paikalla Porsaanharjulla, noin 143 metriä merenpinnasta. Turvekammi on puolestaan Myllylähteen valaistun polun varressa lehtometsän ja kuusikon siimeksessä.

Näköalalaavu sijaitsee Metsähallituksen maalla, ja Säkylän kunnan vapaa-aikapäällikkö Lauri Parviainen kertoo, että seuraavaksi Metsähallituksen kanssa on tehtävä käyttöoikeussopimus, joka on edellytyksenä sille, että kuntoportaat voidaan rakentaa.

– Alustava lupa meillä jo on, hän sanoo ja kertoo Metsähallituksen puolestaan kysyvän lausuntoa puolustusvoimilta käyttöoikeussopimusta varten.

Avustusehtojen mukaan Harjureitin kunnostaminen pitää saattaa loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Parviaisen mukaan kuntoportaiden rakentamisesta teetetään tarkemmat suunnitelmat ja kilpailutetaan urakoitsijat. Tavoitteena on, että rakennustöihin päästäisiin keväällä tai alkukesästä ja valmista olisi kesän aikana, viimeistään kuitenkin vuoden lopussa.

Kuntien saaman valtionavustuksen taustalla on valtion viime vuoden neljännessä lisätalousarviossa varaama noin kymmenen miljoonan euron summa lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja palvelujen parantamiseen. Avustusta voidaan myöntää enintään puolet hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Harjureitin kuntien noin 21 000 euron omarahoitusosuus on tarkoitus jakaa tasan neljän kunnan kesken.

Harjureittiä on kunnostettu aiemmin, viimeksi pari vuotta sitten. Tuolloin muun muassa uusittiin näköalalaavu ja kunnostettiin muita laavuja. Samassa yhteydessä parannettiin paikoitellen Harjureitin reittiuraa.