Intervalliyksikkö turvaa omaishoitajien vapaat koronan koetellessa

0

LOIMAA/KARTANOMÄKI Loimaan kaupungin uuden intervalliyksikkö Kuuselan toiminta alkoi helmikuun viimeisellä viikolla. Maaliskuun alussa kaikille 65 vuotta täyttäneiden omaishoitajille lähetettiin tiedote uudesta toiminnasta, ja heihin on oltu yhteydessä myös puhelimitse ja kotikäynneillä.

– Varauslistoilla on jo 37 nimeä, vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen iloitsee.

– Toiminta vilkastuu koko ajan. Sellaisetkin omaishoidettavat, jotka eivät ole aiemmin halunneet ottaa vastaan lyhytaikaispaikkoja, ovat lähteneet uuteen yksikköön kokeilemaan jaksoja.

Loimaalla on sopimuksen piirissä vähän yli sata 65 vuotta täyttänyttä omaishoidettavaa. Heidän toimintakykynsä vaihtelee suuresti.

– Ikähaarukka 65–100 merkitsee, että myös hoidon tarpeissa on eroavaisuuksia, Muhonen toteaa.

UUDELLA intervalliosastolla yhdistyvät omaishoidettavan toimintakyvyn ylläpitäminen ja omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen. Osaston toiminta on tavoitteellista. Asiakkaan mielipide ja toiveet ohjaavat toimintaa. Myös omaishoitaja ja läheiset pystytään ottamaan mukaan suunnittelemaan hoitoa.

Vanhustyön ohjaaja kokee, että intervalliyksikkö on harppaus parempaan. Aikaisemmin kaupungin intervallipaikat oli hajautettu palveluasumisyksiköihin eri puolille kaupunkia. Järjestelmän haavoittuvuus paljastui, kun koronavirus ilmestyi kuvioihin vuosi sitten.

– Maaliskuussa 2020 alkaneen poikkeustilan aikana intervallipaikat määrättiin suljettaviksi. Näin toimittiin lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, Muhonen muistelee.

– Vähitellen kesällä pystyttiin järjestämään kiireellisessä tarpeessa oleville joitain jaksoja. Niiden järjestely tehostetun asumispalvelun yksiköissä muiden asukkaiden joukossa vaati aina erityisjärjestelyjä. Pandemiasta johtuvat ohjeistukset ja säännöt ovat vaikeuttaneet lyhytaikaishoidon järjestämistä. Edelleenkin asumisyksikköön vakituiseksi asukkaaksi siirtyvä pitää testata covid19-riskin varalta.

KUUSELA toimii maanantaista perjantaihin. Tämä on aiheuttanut omaishoitajien keskuudessa jonkin verran epäselvyyttä siitä, voiko lakisääteisiä vapaita sijoittaa enää viikonloppuihin.

Muhonen lupaa, että toiveet huomioidaan resurssien ja vallitsevan koronatilanteen puitteissa.

– Tarpeen mukaan viikonloppuvapaita voi kysyä minulta. Kun pääsemme koronasta eroon, kaikki muuttuu taas helpommaksi!

 

Fakta

Intervalliyksikkö Kuusela

Loimaan kaupunki avasi intervalliyksikkö Kuuselan Kartanonmäen palvelukeskukseen 22.2.

Kuusela on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneiden omaishoidettavien lyhytaikaishoitoon omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi.

Intervalliosastolla on yhdeksän paikkaa. Se toimii maanantaista perjantaihin.

Omaishoitajan lakisääteisiin vapaisiin liittyvän hoitopäivän hinta Kuuselassa on 11,4 euroa. Muun intervallihoidon hinta on 38 euroa vuorokaudelta.

 

Omaishoitajat alikäyttävät lomaoikeuttaan

LOIMAAN SEUDUN omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja Tiina Haapanen sanoo, että yhdistyksellä ei ole tarkkoja tilastoja siitä, miten alueen omaishoitajat käyttävät lakisääteisiä vapaitaan.

Yleisesti on silti tiedossa, että oikeutta vapaaseen alikäytetään. Omais- ja perhehoidosta vuonna 2018 tehdyn kyselyn perusteella noin puolet omaishoitajista käytti lakisääteisiä vapaitaan.

– Vapaiden käyttämättä jättäminen voi johtua siitä, että omaishoitaja ei koe tarvitsevansa vapaita, hän ei halua hoidettavaa hoitoon kodin ulkopuolelle tai sopivaa sijaishoitajaa kotiin ei ole löytynyt. Tilanne saattaa aiheutua myös hoidettavan vastustuksesta. Lisäksi voidaan kokea, että ehdotettu hoitopaikka ei ole syystä tai toisesta sopiva, tai vapaita ei saada järjestymään haluttuina ajankohtina, toiminnanjohtaja kertoo keskusteluissa esiin nousevista syistä.

Koronapandemian alussa omaishoitajien vapaita jäi pitämättä, koska kunnat eivät kyenneet tarjoamaan vapaa-ajanjärjestelyjä kuin akuuttiin tarpeeseen.

– Tilanne on kartoittamamme tiedon mukaan kuitenkin jo normalisoitunut. Korona vaikuttaa silti edelleen siihen, uskalletaanko kotoa lähteä tai sinne päästää ketään. Sekä hoidettavat että hoitajat kuuluvat ikänsä puolesta usein riskiryhmään.

YHDISTYKSEN toiminta-alue käsittää yhdeksän kuntaa. Niissä on 480 sopimussuhteista omaishoitajaa. Heistä suuri osa toimii vaativissa ja sitovissa omaishoitotilanteissa.

– Huomattava kuitenkin on, että omaishoitotilanteista vain hieman yli kymmenen prosenttia on Omaishoitajaliiton selvityksen mukaan lakisääteisen tuen piirissä. Suuri osa koetuista omaishoitotilanteista hoidetaan ilman sopimusta kunnan kanssa. Kaikkiaan omaishoitotilanteita arvioidaan olevan toiminta-alueellamme noin 4 500, Haapanen summaa.

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Aura, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Ypäjä.

 

Hätätilanteisiin etsitään ratkaisuja

LOIMAA Nimimerkki Kauhistunut kertoi maaliskuun neljännen päivän Loimaan Lehdessä tapauksesta, jossa iäkäs loimaalainen omaishoitaja oli kaatunut lauantai-iltana kotonaan sillä seurauksella, että hänen oli pitänyt lähteä Turun yliopistolliseen keskussairaalaan paikkauttamaan itseään. Kaupunki ei pystynyt tarjoamaan pyörätuolissa olevalle omaishoidettavalle siihen hätään yösijaa, vaan hän joutui lähtemään hoitajansa mukana taksilla Turkuun.

Kaupungin vanhustyön ohjaaja Kaija Muhonen kertoo, että vastaavien tapausten välttämiseksi kehitellään ratkaisuvaihtoehtoja ja niistä tullaan tiedottamaan omaishoitajia.

– Siitä huolimatta varmasti pätee sanonta, että hätä ei lue lakia. Kaikkiin tilanteisiin ei löydy helppoa ratkaisua. Omaishoitajien äkillisen sairastumisen varalle on ollut aiemminkin ja on myös koronapandemian ajan suunnitelma ja toimintatapa. Hätäpaikkojen tarve kuitenkin vaihtelee, Muhonen toteaa.

Vanhustyön ohjaaja korostaa, että edellä oleva esimerkkitapaus ei johtunut siitä, että Kuuselan uusi intervalliosasto ei ole auki viikonloppuisin. Myöskään pandemian aiheuttamat hankaluudet eivät johdu uudistuksesta.

– Intervalliyksikkö on ratkaisu, jolla turvataan lakisääteinen lepoaika omaishoitajille, Muhonen tiivistää.