Loimaalla on kasassa 142 kuntavaaliehdokasta

0
Loimaan kaupunginvaltuustoon valitaan kesän vaaleissa 37 jäsentä eli kuusi vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Kuva: LL arkisto / Lari Kiviranta

LOIMAA Puolueet ja valitsijayhdistykset jättivät ehdokaslistansa tiistaina keskusvaalilautakunnalle alkuperäisen aikataulun ja nykyisen vaalilain mukaisesti huolimatta siitä, että kuntavaaleja ollaan siirtämässä huhtikuulta kesäkuulle. Ehdokaslistojen perusteella valtuustopaikkaa tavoittelee Loimaalla yhteensä 142 ehdokasta.

Ehdokkaita on käytännössä saman verran kuin neljän vuotta sitten, jolloin kuntavaaleissa oli ehdokkaita yhteensä 143. Tulevissa vaaleissa Loimaalla on kaksi ehdokasasettajaa enemmän kuin neljä vuotta sitten. Loimaalla tavoittelee valtuustopaikkaa uutena Meidän Loimaa -valitsijayhdistysten yhteislista, ja lisäksi loimaalaisittain uutena tulokkaana ehdokkaita asettaa Liike Nyt.

Odotettavissa on, että ehdokasmäärä voi vielä pikkuisen kasvaa, sillä tämän hetkisten tietojen mukaan ehdokasasettajien on mahdollista täydentää ehdokashakemuksiaan toukokuun 4. päivään saakka. Lyhyt soittokierros paikallisille ehdokasasettajille osoittaa, että lähes poikkeuksetta tätä niin sanottua lisäaikaa aiotaan hyödyntää tulevan vajaan kahden kuukauden aikana.

TÄHÄN mennessä suurimman ehdokasmäärän on kerännyt keskusta 36 ehdokkaallaan.

Loimaan keskustan puheenjohtaja Pekka Ahokas on siinä mielessä tyytyväinen, että puolue on päässyt asettamaansa ehdokastavoitteeseen. Hän pitää todennäköisenä, että keskusta saa vielä lisää ehdokkaita toukokuun 4. päivään mennessä.

– Listaa ei ole lyöty kiinni, ja tilannetta seurataan. Meillä on muutamia keskusteluja paraikaa käynnissä.

Kokoomuksella on kasassa 22 ehdokasta. Loimaan kokoomuksen puheenjohtaja Marika Jokela kertoo kokoomuksen käyttävän ehdokasasettelun lisäajan hyödyksi ja pyrkivän edelleen 35 ehdokkaan tavoitteeseen.

– Olemme sisuuntuneet tästä vain entisestään.

Vasemmistoliitto on kerännyt tähän mennessä 22 ehdokasta. Vasemmistoliiton Loimaan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Simo Jalovaara pitää ehdokasmäärää olosuhteisiin nähden hyvänä ja puolueen aiemmin asettaman tavoitteen mukaisena.

– Jatkamme ehdokashankintaamme, ja meillä on suunnitelmissa uusia vaalimeininkejä.

MEIDÄN Loimaa -valitsijayhdistysten yhteislista on kerännyt 21 ehdokkaan listan, ja heilläkin ehdokashankinta jatkuu.

Vaaliasiamies Lasse Laaksovirta pitää yhteislistan ehdokasmäärää erittäin hyvänä jo tähän mennessä, kun huomioi sen, että he ovat lähteneet tyhjästä liikkeelle ja yhteislista on ollut olemassa vasta runsaan kuukauden päivät.

– Lisäksi lähes kaikki ehdokkaamme ovat itse kysyneet päästä mukaan ehdolle.

Perussuomalaiset ja sitoutumattomat on onnistunut kasvattamaan ehdokasmääräänsä neljän vuoden takaisesta. Viime vaaleissa ehdokkaita oli kymmenen, nyt valtuustopaikkaa tavoittelee 16 ehdokasta.

Loimaan perussuomalaisten Simo Rajamäki arvioi puolueen onnistuneen kohtuullisesti ehdokashankinnassa ja sanoo heidänkin jatkavan ehdokashankintaa. Toisaalta hän muistuttaa, ettei vielä tiistaihin mennessä oltu saatu eduskunnan lopullista päätöstä muun muassa ehdokasasettelun jatkumisesta.

Sdp:llä on ehdokkaita 12. Loimaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Leila Tanskanen sanoo puolueen tavoittelevan yhä 15 ehdokasta eli saman verran kuin viime vaaleissa. Hän pitää tärkeänä, että jo alkuun päässyttä vaalikampanjaa pystytään pitämään yllä kesäkuulle saakka.

– Tässä ei voi pitää kuukauden taukoa.

VIHREÄT on kerännyt seitsemän ehdokasta. Loimaan seudun vihreiden puheenjohtaja Laura Kilpiö ei usko vaalien siirtämisen vaikuttavan suuresti vihreiden ehdokashankintaan, mutta toisaalta lisäaika antaa potentiaalisille ehdokkaille muutaman lisäviikon aikaa harkita asettautumista ehdolle.

Vaalien siirtämisen myötä Kilpiöllä on herännyt pieni toive siitä, että alkukesästä voisi mahdollisesti päästä järjestämään vaalitapahtumia ulkosalla koronaturvallisuus huomioiden.

Liike Nyt asettaa ensimmäistä kertaa ehdokkaita Loimaalla. Tähän mennessä puolueella on kasassa kaksi varmistettua ehdokasta. Puolueen vaaliasiamies Elina Huhti uskoo, että puolue saa vielä ainakin yhden lisäehdokkaan Loimaalle.

Huhti arvioi, että Liike Nytin uudistusmieliselle politiikalle on tilausta Loimaalla. Hänen mukaansa puolueelle on tärkeää muun muassa kuntalaisilta saatu palaute ja asukkaiden tahdon toteutuminen kuntapolitiikassa.

Kristillisdemokraateilla on kaksi ehdokasta. Kristillisdemokraattien Loimaan paikallisosaston puheenjohtaja Eino Knuutila kertoo, etteivät he aio enää jatkaa ehdokashankintaa. Hän perustelee tätä sillä, etteivät puolueen äänet hajaantuisi liiaksi, jolloin kristillisdemokraateilla olisi paremmat mahdollisuudet saada molemmat ehdokkaat läpi valtuustoon.

Suomen kommunistisella puolueella Skp:llä on ehdokkaita kaksi. Vaaliasiamies Lassi Mettälä arvioi, että puolueen ehdokasmäärä voi vielä nousta, sillä hän kertoo kontaktoivansa 3–4 henkilöä, jotka ovat tähän asti olleet epävarmoja omasta ehdokkuudestaan.

– Tässä on nyt vielä aikaa harkita ehdokkuutta.

KUNTAVAALIT piti alun perin järjestää 18. huhtikuuta, mutta nopeasti pahenevan koronatilanteen takia vaaleja ollaan siirtämässä vajaalla kahdella kuukaudella. Uusi vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lakimuutosta, ja kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta. Uusien valtuustojen on tarkoitus aloittaa elokuun alusta.