Loimaalle 27,4 miljoonan maataloustuet, niistä suurin Rovio Pet Foodsille

0

LOIMAA Rovio Pet Foods Oy sai viime vuonna Loimaan suurimman maataloustuen 743547,70 euroa. Summa oli kokonaan yritystukea.

Seuraavaksi eniten tukieuroja saivat Kieku Oy (596394,00), Kuidun Tila Oy (437998,17), Riuttaskorven Luomutila Oy (404636,77), Aristo Oy (371805,32), Teppo Heikkilä (322307,14), Jari ja Timo Juusti Oy (294907,11), Simo Pietilän Tila Oy (265706,03), Maatalousyhtymä Koli (259980,55) ja Kontulaisen Tila Oy (242494,09).

Loimaalle myönnettiin vuonna 2020 maataloustukia yhteensä 27,38 miljoonaa euroa. Ruokaviraston tiistaina julkaisemat tukisummat sisältävät sekä EU:n rahoituksen että siihen kuuluvan kansallisen rahoitusosuuden. Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei julkaistu.

Tukea saaneita tiloja oli kaupungissa useita satoja. Tuen suuruus vaihteli reilusta 300 eurosta ylöspäin. Tarkemmat tiedot löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta.

ORIPÄÄSSÄ suurimman tuen 424539,71 euroa sai Lankisen Tila Oy. Summa muodostui viljelijätuesta ja pienehköstä rakennetuesta.

Seuraavaksi eniten tukieuroja saivat Mäkilän Tila Oy (389920,02), Kari Isotalo (231294,79), Farmimuna Oy (168116,58) ja Kauppapuutarha Ylitalo Oy (150276,34).

Oripäähän jaettiin viime vuonna 3,97 miljoonan euron maataloustuet, jotka sisälsivät EU:n rahoituksen ja kansallisen rahoitusosuuden.

YPÄJÄLLÄ eniten tukea sai Matti Laaksonen. Tuen suuruus oli 203812,48 euroa, ja se muodostui kokonaan viljelijätuesta.

Seuraavaksi eniten tukieuroja saivat Seppo Kankaanpää (170980,64), Tomi Tuura (158803,92), Heikki Perho (143903,93) ja Matti Alanko (137239,45).

Ypäjälle myönnettiin viime vuonna EU:n rahoituksen ja kansallisen rahoitusosuuden sisältäviä maataloustukia yhteensä 4,41 miljoonan euron edestä.

MAATALOUDEN ja maaseudun kehittämisen rahoitusta maksettiin Suomessa viime vuonna yhteensä noin kaksi miljardia euroa. Siitä EU-rahoitusta oli noin 40 prosenttia eli 800 miljoonaa.

Kahden miljardin euron kokonaissummasta valtaosa oli viljelijätukia. Niitä maksettiin 1,74 miljardia euroa.

Investointeihin maksettiin rahoitusta noin 170 miljoonaa euroa. Siitä 71 prosenttia oli maatalouden investointeja ja 29 prosenttia muiden maaseudun yritysten investointeja.

Tuensaajia oli kaikkiaan 57885. Saajista 88 prosenttia oli maatiloja.

Eniten maatalouden ja maaseudun rahoitusta maksettiin Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin sekä Varsinais-Suomeen. Niissä sijaitsee ja toimii suurin osa Suomen maatiloista.

Varsinais-Suomeen tukia maksettiin yhteensä 204,8 miljoonaa euroa ja Kanta-Hämeeseen lähes 71,4 miljoonaa. Varsinais-Suomeen tulleista tuista reilut 13 prosenttia päätyi Loimaalle.