Lue, miten koronasuosituksia sovelletaan Loimaalla

0
Yläkouluun suositellaan edelleen etäopetusta. Kuva: Pasi Salo

Loimaan kaupunki listasi ohjeet siitä, miten koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annetut suositukset vaikuttavat Loimaalla. Kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia.

Ne ovat voimassa tästä eteenpäin 5. huhtikuuta saakka. Vaikutuksia on vapaa-aikapalveluissa ja koulujen sekä varhaiskasvatuksen toiminnassa. Suositusten mukaan kaikkia tarpeettomia kontakteja tulisi nyt välttää.

Tilaisuudet
– Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus voidaan varmistaa (voimassa 26.4.2021 asti).
Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan, että yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan.

Kirjastopalvelut
Kirjastoissa tulee säilyttää turvavälit. Tiloissa noudatetaan henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Pikainen asiointi on mahdollista.
Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat pois käytöstä. Jos aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaskin tai visiirin käyttöä.

Nuorisopalvelut
Nuorisotilojen sulkua jatketaan 5.4. asti. Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisilla alustoilla ja jalkautumalla ulkoalueille. Etsivä nuorisotyö siirtyy etäpalveluihin ja kohtaa nuoria yksilöllisesti.

Kulttuuripalvelut
Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) noudatetaan yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

Opistot
Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille ja nuorille (2007 syntyneet tai vanhemmat) järjestettävää opetusta voidaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena.
Lasten (2008 syntyneet ja nuoremmat) opetusta jatketaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

Liikuntapalvelut
Kaikki aikuisten (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 5.4. asti. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan hoitaa etäyhteyksillä.

Harrastukset
– Aikuisten (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 28.3. asti.

Kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntasalit, koulujen tilat, uimahalli) sekä Mellilänjärven rantasauna suljetaan 28.3. asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (2008 syntyneiden ja sitä nuorempien).

– Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen uimaopetus sekä kuntouttava ja sitä vastaava toiminta järjestetään.

– Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta tulee keskeyttää.
– Alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.

– Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.

– Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.

– Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa), pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta

– Kuntosalit ovat suljettuina 5.4. asti.

– Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja –kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on riski tartunnoille ja massa-altistuksille

– Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle.

– Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia turvaväleistä. Aikuisten ryhmäliikuntaa suositellaan vältettävän myös ulkotiloissa.

Kasvatus ja opetus
– Perusopetus toteutetaan alakouluissa edelleen lähiopetuksena.

– Yläkoulujen etäopetusta jatketaan 5.4. asti.

– Lähiopetuksena järjestetään kuitenkin vuosiluokkien 7–9 erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden, perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaiden sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös niiden oppilaiden opetus, joille lähiopetus katsotaan välttämättömäksi.

–Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan kasvomaskia.

– Kasvomaskeja suositellaan koulupäivän aikana ja koulukuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää visiirejä tai kasvomaskeja.

– Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

–Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa.

– Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Varhaiskasvatus
– Varhaiskasvatuksessa noudatetaan tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää visiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

–MLL:n leikkipuistotoiminta ja vaunutreffit keskeytetään 5.4. asti ja Mellilän perheryhmä muutetaan suljetuksi ryhmäksi.