Turun AMK:ssa opiskelevat Emmi Laitonen ja Sini Kantola sekä Novidan kaksoistutkinto-opiskelun ohessa AMK-kursseja suorittava Juulia Jokinen suorittavat opintojaan Uudenkaupungin etäopiskelupiste Pointissa Novidan tiloissa.

KOULUTUS Toisen asteen koulutusta tarjoava Novida on solminut yhteistyösopimukset Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyö avaa opiskelijoille polkuja amk-opintoihin jo ammatillista perustutkintoa tai ylioppilastutkintoa suoritettaessa.

– Yhteistyö antaa opiskelijoille Loimaalla, Uudessakaupungissa ja Liedossa mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakoulujen johdanto-opintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tai tutustumisopintoja, Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde toteaa tiedotteessa.

Opiskelua ammattikorkeakoulussa voi kokeilla jo ammatillisten opintojen aikana.
– Tämä antaa opiskelijalle tietoa omista kyvyistä ja mahdollisuuksista ammattiin valmistumisen jälkeen. Yhteistyö avaa ovet ammattikorkeakouluun, opinto-ohjaaja Pasi Junttanen lisää.

Myös ammattikorkeakoulut pitävät yhteistyön lisääntymistä tärkeänä. Valtaosa toisen asteen opiskelijoista harkitsee jatko-opintoja.
–Osaamisen merkitys korostuu entisestään työelämässä. Meille on ilo rakentaa Novidan kanssa toimintamalli, joka mahdollistaa heidän opiskelijoilleen aiempaa sujuvamman etenemisen, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila toteaa.

– Satakunnan ammattikorkeakoulun väyläopinnoissa saa lupauksen jatko-opintopaikasta, kunhan ammatillinen tutkinto tulee myös suoritetuksi. SAMKin näkökulmasta väylä tuo meille motivoituneita opiskelijoita, SAMKin opetuksen vararehtori Timo Mattila muotoilee.