Perinteiset vesimittarit vaihdetaan etäluettaviin

0
Loimaan Veden johtaja Ari Kaunisto esittelee etäluettavaa vesimittaria. Omakotitaloon asennettavan hinta on noin 90 euroa ja käyttöikä 16 vuotta.

LOIMAAN Vesi -liikelaitos vaihtaa perinteiset vesimittarit etäluettaviin.

Vesiliikelaitos on jo aloittanut uusien mittareiden käyttöön liittyvät testaukset kuudessa eri puolilla Loimaata sijaitsevassa kulutuskohteessa. Maaliskuun viimeisellä viikolla Loimaan Vesi solmi Digita Oy:n kanssa pilottisopimuksen mittarien välittämän tiedon keruusta. Digita on erikoistunut langattomiin viestintäverkkoihin.

– Pilotin aikana etäluettavia vesimittareita asennetaan kaupungin omiin kiinteistöihin, Hulmin Huollon kiinteistöihin sekä joihinkin isompiin asunto-osakeyhtiöihin, Loimaan Veden johtaja Ari Kaunisto kertoo.

Samaan aikaan Digita rakentaa Loimaalle lisää tukiasemia tarpeen mukaan niin, että vesimittareilta lähtevät viestit saadaan talteen kaupungin joka kolkasta. Alustavasti on arvioitu, että uusi tukiasema tarvitaan ainakin Virttaalle ja Hirvikoskelle.

LOIMAAN VEDELLÄ on noin 6500 laskutettavaa asiakasta. Se on myös uusittavien laitteiden määrä.

Mittarien laajamittainen vaihtaminen alkaa näillä näkymin ensi vuonna. Urakka suoritetaan noin viidessä vuodessa.

– Vaihtoon on varattu aikaa, koska työtä on paljon. Lisäksi etäluettavat mittarit toimivat paristoilla, joille taataan 16 vuoden käyttöikä. Kun patterit loppuvat, mittari korvataan toisella. Vaihtourakkaa kannattaa venyttää hiukan siksikin, ettei kaikista mittareista lopu sitten virta samaan aikaan, Kaunisto toteaa.

Sallila vaihtoi etäluettaviin sähkönkulutusmittareihin joitain vuosia sitten. Vesimittareihin vaihtourakka eroaa kuitenkin kWh-mittarien vaihtamisesta, koska vesimittarit sijaitsevat kiinteistöjen sisätiloissa.

– Asukkaiden pitää olla tässä projektissa sen verran mukana, että pääsemme mittarien luo, Kaunisto sanoo.

– Nopeimmillaan vaihto sujuu kymmenessä minuutissa. Vanhojen, huonossa kunnossa ja hankalissa paikoissa olevien vesimittarin korvaaminen uudella voi kuitenkin viedä huomattavasti enemmän aikaa.

KUN ETÄLUETTAVA mittari on asennettu, se lähettää digitaalisen mittarilukemapulssin kahdeksan tunnin välein. Tukiasema pyydystää datan ja siirtää sen vesiliikelaitoksen tietojärjestelmään.

Kuluttajan kannalta merkittävin muutos on, että vesimittarilukemaa ei tarvitse enää jatkossa lukea itse ja veden arviolaskutus sekä tasauslaskut siirtyvät historiaan. Vesilaskut perustuvat mittarinvaihdon jälkeen todelliseen kulutukseen, eli niiden suuruus vaihtelee.

Etäluettavat vesimittarit tarjoavat mahdollisuuden myös lisäpalveluihin. Esimerkiksi oletetusta vuodosta tai mittarin jäätymisestä voi saada halutessaan sähköisen hälytysviestin.

Loimaan Veden kannalta merkittävää on, että vesimittarien lukemat siirtyvät uudistuksen jälkeen suoraan laskutusjärjestelmään.

– Se helpottaa ja nopeuttaa työtämme. Ja onhan meillä ollut asiakkaita, joilta emme ole saaneet kulutuslukemaa joka vuosi. Tämäkin ongelma poistuu, Kaunisto sanoo.

Kun etäluettavat vesimittarit alkavat olla Loimaalla enemmän sääntö kuin poikkeus, ne helpottavat vesijohtoverkon vuotokohtien paikantamista.

Savukokeet käyntiin viikolla 15

LOIMAA/ALASTARO Loimaan Vesi -liikelaitos käynnistää huhtikuun puolivälin tienoilla savukokeet viemäriverkossaan (LL 23.1.). Ne alkavat Alastarolta, sitten vuorossa ovat Tuulensuun ja Suopellon alueet kaupungin keskustassa.

Merkkisavun avulla kartoitetaan kiinteistöt, joiden hulevedet päätyvät viemäriverkkoon ja sitä myöten keskusjätevedenpuhdistamolle. Hulevesien johtaminen viemäriverkkoon on vastoin vesihuoltolakia ja vesiliikelaitoksen kanssa tehtyä liittymissopimusta.

Savukokeet urakoi HRV-Palvelut Oy. Yhtiö tiedottaa kiinteistöjen omistajia savukokeista noin viikkoa ennen niiden suorittamista.

Savukokeiden suunnittelija on jakanut esimerkiksi Alastaron kartalla viiteen osaan. Kunkin osan savukokeisiin on varattu viikko. Kokeet suoritetaan kadunpätkä kerrallaan, ja kadun varrella sijaitsevista kiinteistöistä laaditaan raportti.

Savukokeiden piti alkaa jo aiemmin talvella, mutta lumi ja jää siirsivät ne kevääseen.