LOIMAAN SEUTU Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit on saanut 490 000 euroa Leader-rahaa jaettavaksi alueelleen. Jokivarsikumppanit käsittää Loimaan, Oripään, Auran, Kosken TL, Marttilan, Pöytyän, Someron ja Tarvasjoen. Leader-ryhmät jakavat Varsinais-Suomen maaseudun hankkeisiin kaikkiaan 3,7 miljoonaa euroa vuosina 2021–2022.

Rahoitusta voi hakea maaseudun kehittämiseen, kuten yritysten investointeihin ja yhdistysten yleishyödyllisiin suunnitelmiin. Haku on jo auki, ja päätöksiä aletaan tehdä huhtikuussa.

Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää, joista Jokivarsikumppanit on yksi. Ryhmien toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Siksi myös rahoituspäätökset tehdään paikallisesti Leader-ryhmien hallituksissa, joissa on edustajia kunkin alueen julkisesta sektorista, yhdistyksistä ja asukkaista.

Suomessa toimii kaikkiaan 54 Leader-ryhmää. Ryhmillä on jaettavissa 69,4 miljoonaa euroa vuosina 2021–2022. Rahoituskehyksestä EU:n maaseuturahaston osuus on 42, valtion 38 ja kuntien 20 prosenttia.

Ryhmillä on lisäksi erikseen toimintaraha, jonka turvin muun muassa tarjotaan neuvontaa ja apua hakemusten tekemiseen. Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet ja yritystuet keräävät myös merkittävän määrän yksityistä rahoitusta ja talkootyötä, esimerkiksi ohjelmakaudella 2014–2020 Varsinais-Suomessa tehtiin yli 100 000 tuntia talkootyötä.

Maaseuturahaston ja valtion osuuden myöntää maa- ja metsätalousministeriö.
Edellä mainittujen lisäksi myös Ely-keskukset myöntävät tukea maaseudun kehittämiseen. Sekä Ely-keskusten että Leader-ryhmien myöntämiä maaseuturahaston hanke- ja yritystukia haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta.

Tukea ei myönnetä yrityksen tai yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseen, vaan ennen kaikkea uuden toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on luoda kerrannaisvaikutuksia koko alueen hyödyksi.