Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella aletaan rajoittaa julkisen liikenteen matkustajamääriä torstaista 25.3. alkaen. Se tarkoittaa, että tie- ja raideliikenteessä saa ottaa matkustajia vain puolet siitä määrästä, joka kyytiin normaalisti mahtuu.

Rajoitus koskee yli kymmenen henkilön liikennevälineitä, ja suurimmalla sallitulla matkustajamäärällä tarkoitetaan liikennevälineelle rekisteriin merkittyä suurinta vahvistettua matkustajamäärää. Rajoitus koskee sekä kaikille avointa että rajoitetulle asiakasryhmälle suunnattua niin kutsuttua suljettua liikennettä.

Arkipäivisin rajoitus ei koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia matkustajia eikä yöjunien makuuhyttejä eikä muita vastaavia järjestelyjä, joissa liikenneväline tai sen osa on samaan talouteen kuuluvien henkilöiden käytössä.

Rajoituspäätös ei myöskään saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa rajoituksen olevan voimassa 23. huhtikuuta saakka tai kunnes rajoitus muutoin voidaan purkaa. Rajoitus koskee sairaanhoitopiirin alueen rajat ylittävää liikennettä siltä osin kuin liikennöidään sairaanhoitopiirin alueella.

Virasto arvioi, että alueen tautitilanne on tällä hetkellä niin vakava, että myös lain viimesijainen keino tulee ottaa käyttöön. Rajaamalla liikennevälineiden matkustajamäärän korkeintaan puoleen sallitusta voidaan torjua epidemian leviämistä, joten virasto pitää matkustajamäärien rajoittamista välttämättömänä.

Kuljetuspalvelun tarjoajien tai tämän toimeksiannosta toimivien liikennöitsijän on selkeästi havaittavilla ja valvottavilla järjestelyillä varmistettava matkustajamäärän rajoittaminen päätöksessä todetun mukaiseksi.