Vaikeaa kelirikkoa luvassa, sorateille saattaa tulla painorajoituksia

0

LIIKENNE Syksyn ja alkutalven runsaat vesisateet sekä kylmä keskitalvi aiheuttavat tieverkolle vaikean kelirikkokevään. Sen sijaan rataverkolla routavauriota ennakoidaan olevan keskimääräistä vähemmän.

– Vesimäärät olivat alkutalvesta jo monilla teillä suuria, ja koska tänä talvena lunta on ollut koko maassa, vettä tulee riittämään kevään sulamisvaiheessa, maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta sanoo.

On ennustettavissa, että sorateillä pintakelirikon lisäksi tulee runkokelirikkoa, joka aiheuttaa haasteita erityisesti raskaalle liikenteelle. Tästä syystä raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa joko kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.

Runkokelirikon aiheuttamana paikalliset rungon pehmentymät, reiät ja kohoumat vaikeuttavat sorateillä kaikkia liikkujia. Pintakelirikko näkyy sorateillä pehmeänä tai liejumaisena pintakerroksena. Tienkäyttäjien tulee sopeuttaa ajonopeus kelirikon edellyttämälle tasolle.

Kelirikon vakavuus riippuu suurelta osin kevään säistä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset pitävät kelirikkoa kurissa.

– Sorateillä saattaa esiintyä pintakelirikkoa ennen varsinaiselle runkokelirikolle altista aikaa. Myös pintakelirikkokaudesta tullee yhtä ongelmallinen kuin runkokelirikkokaudesta. Tämä johtuu siitä, etteivät tierungot sula aurinkoisilla ja varjoisilla tieosuuksilla samaan tahtiin, Pirinen sanoo.

Koko maassa on ollut päällysteiden kannalta hyvä, perinteinen talvi. Ikääntyneet päällysteet etenkin vähäliikenteisillä teillä voivat kuitenkin paikoin reikiintyä.
– On todennäköistä, että soratiestölle joudutaan asettamaan painorajoituksia, Pirinen toteaa.