Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on valmis aloittamaan kuntien kanssa niin sanotun vapaaehtoisen sote-valmistelun laajentamalla aihetta koskevia keskusteluita. Asiasta päätti tiistaina sairaanhoitopiirin hallitus, joka päätti lisäksi aloittaa sote-uudistukseen liittyvän projektin. Sen tarkoitus on selvittää, miten sairaanhoitopiiri sulautuisi mahdollisesti perustettavaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Päätösten taustalla on ajatus siitä, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suunnittelu ja perustaminen olisi jo aloitettu, jos sote-lait hyväksytään tämän vuoden aikana.
Toistaiseksi hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista valmistelua ei ole Varsinais-Suomessa käynnistetty. Sotea on työstetty verkostomaisesti ilman keskitettyä organisaatiota.
– Haluamme rakentaa kokonaisuutta varsinaissuomalaisten parhaaksi yhdessä kuntien kanssa. Edessä on paljon työtä. Sitä on mielestämme hyvä lähteä tekemään nyt keväällä ja tarttua muutokseen konkreettisesti, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl sanoo.

VSSHP katsoo, että mahdollisen sote-uudistuksen vaatimaa valmistelua on tärkeää pohtia sairaanhoitopiirissä sekä laajemmin koko maakunnassa.

– Sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset koskettavat kaikkia varsinaissuomalaisia. Lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja uudistuksen lopputulos ratkeaa todennäköisesti myöhemmin tämän vuoden aikana. Lähikuukaudet ovat ratkaisevia siinä, miten palvelut tulevaisuudessa hoidetaan, Bergendahl sanoo.

Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen etenee. Varsinais-Suomen kuntien, kuntayhtymien ja sote-johdon yhteisenä tavoitteena on, että alueelle saadaan yksi ja yhtenäinen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

– Näin asiakkaan tiedot pysyvät kokonaisvaltaisesti hoitoa ja palveluita tarjoavien organisaatioiden käsissä. Sen myötä varsinaissuomalaiset saavat organisaatiorajat ylittävää palvelua, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mika Tervonen sanoo.

Muutoksen myötä kaikki asiakkaan asioita hoitavat tahot saisivat entistä tehokkaammin käyttöönsä tarvitsemansa tiedot. Nyt järjestelmä on hajanainen, se muodostuu 41 perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmästä.