Aluehallintovirasto: liikunta- ja virkistystilat edelleen kiinni

0

 

VARSINAIS-SUOMI Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat on pidettävä edelleen suljettuina ajalla 15.-18. huhtikuuta. Lounais-Suomen aluehallintoviraston aiempaa määräystä jatketaan siis Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella viikon 15 loppuun.

Kyseessä olevat tilat on tartuntatautilaissa määritelty tiloiksi, joissa ihmiset tyypillisesti oleilevat samassa tilassa pitkiä aikoja ja toiminta on luonteeltaan sellaista, jossa viruksen leviämisen riski on kohonnut.

Tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen, antamiseen sekä vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on laskenut, mutta on kokonaisuutena edelleen varsin korkealla tasolla (142,1/100 000). Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella on kuntia, joissa tartuntojen määrä ei ole kääntynyt laskuun huolimatta voimassa olleista rajoitustoimenpiteistä.

On siis Aluehallintoviraston mukaan perusteltua jatkaa rajoitustoimenpiteitä, jotta varmistutaan siitä, että tartuntamäärät jatkavat laskuaan.