Kaupunki rekrytoi 14 opiskelijaa – lähihoitajapulaan ratkaisu oppisopimuksista?

0
Lähihoitaja Anne-Maarit Äijälä ja sairaanhoitaja Hanna Pietilä työskentelevät Loimaan kotihoidossa. Työ on heidän mielestään monipuolista ja vaihtelevaa. Se on myös itsenäistä, missä työkavereiden tuki on koko ajan läsnä.

LOIMAA Niin Loimaalla kuin koko valtakunnassa podetaan huutavaa lähihoitajapulaa. Loimaan Novidan ammattiopisto ja lukion uraohjaaja Riitta Ahlqvist sanoo, että vuoteen 2025 mennessä Loimaalla on 40 lähihoitajan vajaus. Jos asiaa ei saada korjattua, tilanne tulee pahentumaan entisestään tulevaisuudessa.

Kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis myöntää, että lähihoitajista on pulaa ja heidän rekrytoiminen on jo pari vuotta ollut hankalaa. Siksi Loimaalla on päätetty lähteä kouluttamaan alalle uusia käsipareja oppisopimuskoulutuksen kautta.

– Rekrytoimme huhtikuun aikana kaikkiaan 14 opiskelijaa, joista kymmenen tulee kotihoitoon ja neljä tehostetun palveluasumisen yksikköön, Theodorakis kertoo ja sanoo haastattelujen sekä valintojen tapahtuvan toukokuussa.

Koulutus sopii erityisen hyvin aikuisille alanvaihtajille, joilla on jo arjen juoksevat menot olemassa.

– Opiskelijan kanssa solmitaan määräaikainen työsopimus, ja hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, Novidan oppisopimustoimiston koulutuskoordinaattori Laura Kajander korostaa.

Theodorakis lupaa palkkojen olevan kilpailukykyisiä ja päälle tulevat ison työnantajan muut edut, kuten mahdollisuus työnkiertoon eri yksiköissä.

KOULUTUS toteutetaan yhteistyössä Novida ammattiopiston ja oppisopimustoimiston sekä TE-toimiston kanssa. Novidan koulutuspäällikkö Timo Kulmala sanoo, ettei lähihoitajia ole aiemmin koulutettu oppisopimuksella tässä mittakaavassa yhdelle työnantajalle kerralla.

– Lähdemme kouluttamaan näitä 14:ä nyt ihan omana ryhmänään, mikä kuvastaa tätä tarvetta.

Opiskelijoiden viikkorytmiin kuuluu kontaktiopetusta yhtenä päivänä viikossa ja loppuaika ollaan varsinaisessa kenttätyössä.

Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijan taustan mukaan, mutta keskimäärin se on parisen vuotta.

– Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään tahti, Kulmala painottaa.

Lisäksi opiskelijalla on työpaikalla tukenaan työpaikkaohjaaja, ja myös opettaja käy siellä säännöllisesti.

Sekä Kulmala että Theodorakis haluavat kannustaa kiinnostuneita hakemaan, sillä alalta eivät työt lopu tulevaisuudessakaan.

– Lisäksi luvassa on varma työpaikka, he tähdentävät.

 

Lähihoitajia etsitään vinkkipalkkioin

LOIMAA Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan kaupungin työntekijöille aletaan maksaa 500 euron vinkkipalkkiota, jos se johtaa kotihoidossa työskentelevän lähihoitajan kohdalla yli vuoden kestävään työ- tai virkasuhteeseen. Ehtona on, ettei hoitaja ole ollut aiemmin kaupungin palveluksessa vastaavissa tehtävissä joko vakituisena tai parhaillaan määräaikaisena.

Palkkiojärjestelmään on päätetty lähteä, koska kotihoidossa on viimeisen vuoden aikana ollut suuria haasteita rekrytoida lähihoitajia. Esimerkiksi vuoden vaihteessa kolmeen avoimeen paikkaan saatiin yksi hakija, joka oli jo valmiiksi kaupungin palkkalistoilla.

Kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien sitouttamiseksi otetaan puolestaan käyttöön rekrytointilisä, joka maksetaan vakituiseen tai yli kymmenen kuukauden työsuhteeseen tulevalle lähihoitajalle. Työntekijä saa kuuden kuukauden työssäolon jälkeen 500 euroa ja vuoden jälkeen toiset 500.

Molemmat pilotit ovat määräaikaisia vuoden 2021 ajan.