LOIMAAN kaupunki alkaa hiljalleen purkaa vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen koronarajoituksia, mutta normaalitilaan ei vielä palata. Loimaa noudattaa linjauksissaan Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia, jotka tulevat käyttöön maanantaista 26. huhtikuuta alkaen.

TILAISUUDET Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään kuusi henkilöä edellyttäen, että turvallisuus voidaan varmistaa. Myös yksityistilaisuuksien osalta suositellaan, että kaikkia yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan.

KIRJASTOPALVELUT Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Henkilömäärän rajoitus on enintään 10 asiakasta. Pikainen asiointi kirjastossa on mahdollista.
Lainaustoimintaa ja tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin jatketaan. Lukupaikat ovat pois käytöstä. Jos kirjaston aukiolo aiheuttaa riskejä, kirjasto suljetaan. Asiakkaille suositellaan kasvomaskin tai visiirin käyttöä.

NUORISOPALVELUT Nuorisotilojen avointen vuorojen sulkua jatketaan. Nuoret voivat kuitenkin varata oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijät jatkavat nuorten digitaalisia kohtaamisia sekä jalkautumalla ulkoalueille.

KULTTUURIPALVELUT Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta). Jos Taidetalon aukiolo aiheuttaa riskejä, Taidetalo suljetaan.

TYÖVÄEN- JA MUSIIKKIOPISTO Työväenopistossa ja musiikkiopistossa voidaan aikuisten opetusta järjestää etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten ja nuorten opetusta toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskia.

LIIKUNTAPALVELUT Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty, mutta voidaan hoitaa etäyhteyksillä. Ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan turvavälit huomioiden.
Lasten ja nuorten ryhmäliikunta ulkona ja sisällä sallitaan, mutta sisätiloissa ilman lähikontaktia.
Kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntahallit/koulujen tilat) ovat edelleen suljettuina muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.
Koululais- ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti. Myös uimaopetus sekä kuntouttava toiminta järjestetään.
Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta on keskeytetty ainakin 15.5. asti.
Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, mutta pelaaminen muita joukkueita vastaan ei.
Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2000 syntyneiden ja sitä vanhempien vuorot peruutetaan (mukaan lukien vuorot, joilla sekä aikuiset että lapset harrastavat yhtä aikaa).
Uimahalli on rajoitetusti avoinna 26.4. alkaen. Uimahallin yleiset käyttövuorot peruutetaan koululaisuintien aikana. Uimahalli on avoinna yleisölle aamu-uintien osalta sekä päivittäin klo 15–20. Vesihovi tiedottaa tarkemmin.
Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna 26.4. alkaen. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä kahden metrin turvavälein.
Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä.

PERUSOPETUS Oppilaat että henkilökunta noudattavat aiempia ohjeita tartuntojen torjumiseksi. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille suositellaan maskia koulupäivän aikana ja kuljetuksissa. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja. Mikäli tilanne vaatii, siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jolloin useampi luokka voi olla etäopetuksessa.

VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus jatkuu aiempien ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvo-visiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.
Vaunutreffit voivat alkaa rajoitetusti 26.4. alkaen. Toiminnassa on otettava huomioon kuuden hengen rajoitus sekä turvavälit. MLL:n leikkipuistotoiminta ja perheryhmät ovat edelleen keskeytettynä.