Kaahari jäi kiinni Forssan tiellä Ypäjällä. Kuvituskuva.

LIIKENNE Lounais-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti ylinopeuksia. Kampanja on osa meneillään olevaa valtakunnallista teemaviikkoa, joka jatkuu 25. huhtikuuta saakka. Tehovalvontaa on kaikkina vuorokauden aikoina kattavasti koko Lounais-Suomen alueella.

Poliisi valvoo nopeuksia erityisesti alueen pääteillä, joissa nopeudet ovat kovia. Valvontaa tehdään myös taajama-alueilla, erityisesti koulujen läheisyydessä. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta.

Vuonna 2020 Lounais-Suomen alueella tapahtui yhteensä 602 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. Kovat nopeudet lisäävät onnettomuusriskiä.
– Yli 10 kilometrin ylinopeus tunnissa on taustalla noin 30 prosentissa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista vuosittain – siis useammin kuin rattijuopumus.

Ylinopeutta ajettaessa reagoinnille ja toiminnalle jää vähemmän aikaa ja törmäysvaikutukset ovat tuhoisammat. On jokaisen oma etu ajaa lainmukaista nopeutta, komisario Tuomo Katajisto Lounais-Suomen poliisista muistuttaa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella kirjataan keskimäärin noin 14 törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista viikoittain. Tyypillisesti ylinopeuden tuoma ajansäästö yliarvioidaan ja riskit aliarvioidaan.

Liikennevirtojen nopeuksien valvonnalla ja yksittäisten ylinopeutta ajavien herättelyllä on Liikenneturvan mukaan edelleen merkittävä rooli turvallisen liikenteen edistämisessä.