LIIKENNE Kesän 2021 päällysteohjelma Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on valmistunut. Päällystystyöt alkavat huhti-toukokuun vaihteessa. Loimaalle ja Oripäähän tulee uutta tienpintaa kaikkiaan neljään kohteseen.

Ne ovat:
Valtatie 9: Karhula-Loimaa 1,6 kilometriä
Valtatie 9: Loimaa-Metsämaa 3,7 kilometriä
Kantatie 41: Oripää-Virttaa 4,3 kilometriä
Yhdystie 2294: Kollanen-Koskenranta 1,5 kilometriä

Rahaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna huomattavasti viime vuotta vähemmän, yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa noin 300 kilometriä. Se on selvästi vähemmän kuin viime vuonna, mutta päällystysmäärä on kuitenkin samaa luokkaa kuin 2010-luvulla keskimäärin.

Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä. Päätiet ovat tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä kunnossa, ja sen takia on mahdollista toteuttaa jonkin verran päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla.

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella. Vilkkaimpia pääteitä päällystetään yhteensä noin 100 kilometriä, keskivilkkaita teitä vajaa 70 kilometriä ja vähäliikenteisempiä teitä runsas 130 kilometriä.

Kevyen liikenteen väyliä päällystetään noin 30 kilometriä. Kevyen liikenteen päällystyskohteet on valittu päällystevaurioiden ja asiakastarpeiden perusteella. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään hieman keskimääräistä enemmän.

Viime vuonna päällystysmäärä oli poikkeuksellisen suuri johtuen saaduista lisärahoituksista ja bitumin alhaisesta hinnasta.

Tänä vuonna bitumin hinta on korkeampi. Päällystysrahoitus on pitkäjänteisesti riittävällä tasolla silloin, kun pystytään vähentämään korjausvelkaa.