Virkamiehet kertovat lähtönsä taustoista

0

Loimaa
Yksi jää eläkkeelle, kolme on irtisanoutunut ja yksi hakee parhaillaan muualle töihin. Loimaan kaupungin johtoryhmästä on vaihtumassa muutaman kuukauden aikana useita ihmisiä (LL 1.4.) ja lyhimmillään johtavan viranhaltijan pesti jää noin vuoden mittaiseksi.
Onko kyse sattumasta, muualla avautuneista kiinnostavista työpaikoista vai mistä tilanne kertoo?
Haastattelimme joitakin Loimaalta poislähteneitä ja -lähteviä palvelualajohtajia ja johtoryhmän jäseniä. Näin he kertovat tilanteesta.

Talous ja rakenteet
Pitkään jatkunut Loimaan kaupungin heikko taloustilanne on verottanut jaksamista.
Selvityksiä palvelurakenteista on tehty, mutta niitä ei ole saatu pantua täytäntöön – kun poliitikot eivät ole saaneet tehtyä niistä päätöksiä. Virkamiehiä on turhauttanut, että selvityksiä on tehty jopa uudelleen ja uudelleen ilman, että vanhaakaan tietoa on vaivauduttu kaivamaan esiin.
– Varmaan niitä on tehty siksi, että on haettu itselle miellyttävää tulosta. Että jospa se tällä kertaa tulisi.
Mitä tehdä terveysasemille, entä sisäilmaongelmaisille rakennuksille… Moni asia on jäänyt kesken ja roikkumaan.
Poliitikoilla onkin haastateltujen mukaan vahva ”palvelupuolustus”. Palveluverkkoon ei saa koskea ainakaan omalla kylällä.
– Hirvikoskipuolue oli minusta osuva sana, eräs summaa ja sanoo, että alastarolaisetkin pitävät kyllä puoliaan, mutta eivät ehkä niin härskisti kuin hirvikoskelaiset.
– Ainoaksi säästökeinoksi on jäänyt henkilöstön kurittaminen, eräs moittii.
Kun palveluverkkoon ei koskettu, edessä oli yhä uusia yt-kierroksia.
– Viisi vai kuusi eri vuosina ja vuonna 2020 peräti kahdet ja koronatilanne päälle, he laskevat.
Eräs sanoo pettyneenä huomanneensa, että jo ensimmäisistä neuvotteluista aikoinaan näki, että säästöt eivät tule riittämään. Yt:t pidettiinkin kolmena perättäisenä vuotena ja esimerkiksi vuonna 2015 sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen alueelta vähennettiin 23 henkilötyövuotta.
– Alalta, jolla on jatkuva työvoimapula.
Johtavia viranhaltijoita evästettiin työhönsä lähinnä sanomalla, että mieti, mistä säästät miljoonan – tai minkä summan milloinkin.
Ammattiyhdistysliikekin saa moitteita.
– Olisi voitu joustaa lomarahoista, mutta ei joustettu. Jouduttiin sitten irtisanomaan ihmisiä.
Siitä seurasi kaksinkertaisia tragedioita: irtisanotulle asia oli tragedia, mutta sitä se oli myös naapurihuoneen työntekijälle, jonka pöydälle kannettiin lähteneen pöydältä pinkka töitä entisten seuraksi.
Johtoryhmän ja koko henkilöstön palkoistakin on haastatelluilla sanottavaa. Johtoryhmissä vastaavanlaisissa tehtävissä ja vastaavanlaisissa kunnissa toimivilla on jopa tuhansia euroja isompia palkkoja.
Monissa organisaatioissa on rakennettu kannustinjärjestelmiä kuten tuloksellisuuspalkkioita, tiimien palkkiojärjestelmiä tai työhyvinvointiin liittyviä järjestelmiä. Se on nykyaikaa, eräs huomauttaa.
– Miksi ei Loimaalla?

Politiikan tavat
Poliittista painostustakin on havaittu: päätösehdotuksia olisi eräänkin haastateltavan mukaan pitänyt vääntää poliitikkoja tai esimerkiksi yksittäisiä yrityksiä tai yrittäjiä palveleviin suuntiin, vaikka virkamiehen tehtävä on itsenäisesti virkavastuulla valmistella päätösehdotuksia ja toimeenpanna päätökset, jotka poliitikot ovat käsitelleet ja hyväksyneet.
Hänen mielestään on epäreilua, että virkamies joutuu tekemään ehdotuksen omalla nimellään, vaikka poliitikot olisivat siihen vaikuttaneet. Se on epäreilua siksikin, että poliitikkojen kädenjälki jää siinä tapauksessa näkymättömiin ja kansalaiset eivät tiedä, mihin ja miten poliitikot ovat vaikuttaneet.
Ja entäs kun joku menee mönkään: vika on virkamiehen tekemisissä, vaikka poliitikot olisivatkin olleet asiaa vaatimassa.
– Poliitikot haluavat päättää mutta samanaikaisesti haluavat sälyttää vastuun päätöksestä virkamiehille.
Haastateltava sanookin, että kuntapoliitikoille olisi syytä järjestää koulutusta kunta- ja hankintalaeista.
– Myös luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla.
– Virkavastuu tarkoittaa laajennettua vastuuta, joka käsittää vahingonkorvausvastuun ja rikosoikeudellisen vastuun. Tätä vastuuta poliitikot haluavat kiihkeästi kaihtaa. Kuntalakia ei tunneta.
Joidenkin haastateltavien mukaan viranhaltijoita ollaan Loimaalla helposti ”nyppimässä” ja asiat henkilöityvät helposti – etsitään ennemminkin syyllistä kuin ratkaisua.
Moni haastatelluista toivoo luottamustehtäviin ihmisiä, jotka pysyvät pois operatiiviselta puolelta ja paneutuvat strategiseen johtamiseen.
– Kolmannes on fiksuja ja ovat päättäjinä paikallaan. Kolmannes on ookoo, jos ovat hiljaa ja kolmannes heistä on sellaisia, joiden ei olisi koskaan pitänyt kuntapoliitikoiksi päästäkään, eräs karrikoi ja neuvoo, että kuntapolitiikkaan ei pidä hakeutua pönkittämään omaa heikkoa itsetuntoa.
– 20 ääntä ei tee ihmisestä kaikkien alojen ylintä asiantuntijaa.

Johto ja joukkue
Ei olla joukkue. Ollaan hyviä ja osaavia yksilöitä, mutta ei pelata yhteen.
Näin haastateltavat kuvaavat tilannetta kaupungin johdossa.
– Johtaminen on asiantuntijoiden johtamista, eräs luonnehtii ja kuvaa, että kapteenia tarvitaan.
– Kapteeni auttaa pelaajansa yhteisiin tavoitteisiin johtamalla.
Esimieskoulutusta ja johtoryhmävalmennusta olisi usean haastateltavan mukaan tarvittu jo aiemmin. Kovaa työpainetta on henkilöstöstä tuotu esiin, mutta moniin korviin on kantautunut myös viestiä jännitteisestä ilmapiiristä ja yhteistyöongelmista.
– Vaikenemalla asiat eivät muutu ja aika ei paranna haavoja.

Toivotaan palautetta, mentorointia, kannustusta, tukea kaikille esimiehille.

Johtavien virkamiesten vaihtoruletti ehkä kolauttaa työnantajamielikuvaa Loimaan kaupungista, mutta eräs haastateltava muistuttaa, että jokaisen työyhteisön jäsenen on otettava vastuuta siitä, miten uudet ihmiset otetaan vastaan.

– Jaetaan hiljaista tietoa ja kerrotaan vallitsevista käytännöistä, eikä jätetä oman onnensa nojaan ja ajatella, että ”katotaan, miten se tosta selviää”.

Työntekijät ovat erilaisia – toiset haluavat kehittyä ja toiset eivät, ja lisäksi työntekijät ovat usein eri kohdassa kehitysjanalla. Muutosvastarintakaan ei ole pahasta – se kertoo siitä, että vielä välittää siitä, mitä tekee, mutta vastarinnallakin on rajansa.

– Ei voi olla periaatteesta aina vastaan. Maailma muuttuu. Emme me voi ajatella, ettei meidän tarvitse kehittää ja kehittyä. Ja vanhasta pitää päästää irti, kun otetaan uutta käyttöön.

Mikä ratkaisuksi?

Vuoropuhelua ja avointa keskustelua ehdottavat lähes kaikki. Säännönmukaisempaa keskustelua ja aiheiksi muutakin kuin kovaa asiaa.

– Seminaareja pidettiin, mutta niiden ohjelmat olivat aina niin täyteen pakattuja, ettei ehditty puhua virkamiehet ja luottamushenkilöt keskenämme.

Kiire voi olla, mutta niin kiire ei saa olla, ettei ehditä miettiä asioiden tekemistä fiksummin.

– Tai miettiä, että tehdäänkö oikeita asioita ja mitä varten ollaan ja tehdään. Ollaan kaupunkilaisia varten.

KOMMENTTI

Nimettömyys on toimituksen valinta

Tähän juttuun haastatellut ihmiset eivät pyytäneet, että heidän kaikki kommenttinsa julkaistaisiin nimettömänä. Jutun kirjoittajana tein sen valinnan, jotta asiat eivät henkilöityisi – ovathan asiat tärkeämpiä kuin se, kuka ne on sanonut.

Kati Uusitalo

 

Lue lisää 8.4.2021 lehdestä