Asko Männistö ideoi vanhaan kouluun uutta elämää

0
Maatalous- ja elintarvikealan yrittäjä Asko Männistö on kiinnostunut koulun keittiö- ja ruokalasiivestä. Jäljellejäävä tila koulusta voidaan antaa vuokralle.

PUNKALAITUMEN kunta oli jo varautunut purkamaan vanhan yhteiskoulun ja lukion rakennuksen, kunnes punkalaitumelaislähtöinen Asko Männistö otti loppuvuodesta yhteyttä kuntaan ja ilmoitti, että häntä kiinnostaa hankkia koulurakennus yritystoimintaa varten.

Hinta ei ole iso, sillä kunnassa on päätetty myydä vanha koulu Männistölle irtaimena omaisuutena yhdellä eurolla. Koulun tontti säilyy kunnan omistuksessa: 20 vuoden mittaisen sopimuksen vuosivuokra on 200 euroa.

Vanha yhteiskoulu-lukio on käynyt kunnalle tarpeettomaksi, koska vähän matkan päähän valmistunut uusi yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu koulurakennus otettiin käyttöön viime syksynä.

MÄNNISTÖ on luomukarjatilallinen, jonka tilakeskus sijaitsee Punkalaitumen Vihalaidan kylässä, lähellä Loimaan rajaa. Maatilan yhteydessä toimii teurastamo ja lihanleikkaamo.

– Teurastamo on isäni aikoinaan rakentama, Männistö muistelee ja kertoo ottaneensa maatilan ohjat vanhemmiltaan vuosituhannen alussa. Hänellä on hallussaan Punkalaitumella myös toinen maatila, joka on peräisin äidin suvun puolelta.

Männistö ryhtyi kokopäiväiseksi maatalous- ja elintarvikeyrittäjäksi vuonna 2014. Osaltaan Männistö käynnisti teurastamo- ja leikkaamotoiminnan kolmisen vuotta sitten. Lihanjalostus on keskittynyt lampaan, naudan ja hevosen teurastamiseen, leikkaamiseen ja paloitteluun. Lihanjalostustoiminta tunnetaan Torpparin Liha -brändillä. Lihanjalostuksen raaka-ainetta eli lihaa hän ostaa käytännössä ympäri Suomea. Torpparin Lihan asiakkaina on puolestaan ravintoloita sekä lihakauppoja ja -tukkuja.

VANHASSA yhteiskoulussa ja lukiossa Männistöä on kiinnostanut ennen kaikkea arviolta 400 neliön suuruinen keittiö- ja ruokalasiipi, joka on rakennettu laajennusosana vuonna 1987.

Näihin tiloihin Männistö suunnittelee leikatun lihan jatkojalostusta. Perustamiskustannuksia hän luonnehtii maltillisiksi, sillä toiminta vaatii lähinnä koneinvestointeja.

– Kyttään parhaillaan sopivaa kalustoa.

Jatkojalostettujen lihatuotteiden asiakkaina olisi ravintoloita, mutta Männistö on myös alustavasti neuvotellut kaupan suuntaan, jolloin hänen tuotteensa tulisivat tutummiksi myös kuluttaja-asiakkaille.

– Täytyy vain löytää oikeanlaiset kaupat. Tähän asti tuotteemme ovat menneet enemmän ammattilaiskäyttöön, kuten ravintoloihin, Männistö havainnollistaa ja ideoi kokonaista tuoteperhettä.

Koronapandemian ei voi sanoa nopeuttaneen Männistön suunnitelmien toteuttamista rajoitusten tuntuessa esimerkiksi ravintoloiden liiketoiminnassa. Lisäksi Männistö luonnehtii raaka-aine- eli lihamarkkinoiden olevan sekaisin muun muassa koronan ja Kiinan kovan lampaanlihan kysynnän takia.

Raaka-aineen saatavuus on oma kysymyksensä kotimaista lihaa jalostavassa Torpparin Lihassa. Omalla tilalla kasvatettujen lampaiden ja nautojen lisäksi tarvitaan ostolihaa.

– Raaka-aineen saatavuus on ongelma koko ajan. Haluamme teurastamolle varttuneempaa rasvoittuneempaa eläintä.

PUNKALAITUMEN kunnanjohtaja Tuija Ojala pitää kouluratkaisua niin kunnan kuin yrittäjän kannalta hyvänä.

– Onnistuessaan kunta säästää vanhan koulun purkumenot ja yrittäjä saa toimivaa tilaa käyttöönsä.

Ojala näkee ratkaisun yrittäjän kannalta sikälikin hyvänä, sillä jos ilmenee, ettei rakennus soveltuisikaan yrityskäyttöön, niin kauppa ja tontin vuokrasopimus voidaan edelleen purkaa, jolloin kunta jatkaa rakennuksen purkuvalmisteluja. Kunnan tämän vuoden budjetissa koulun purkamiseen on varattu 230 000 euroa.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 2 300 neliötä. Varsinaisen kouluosan tilojen hyödyntämisestä Männistöllä ei ole toistaiseksi muuta lukkoon lyötyä kuin tilojen antaminen jonkinlaiseen vuokrakäyttöön.

– Paljon on ideoita, ja olen jo jutellut asiasta asiakkaiden kanssa.

 

Asko Männistö

Syntynyt vuonna 1972 Punkalaitumella.

Asuu perheineen Lempäälässä.

Toimii maatalous- ja elintarvikealan yrittäjänä.

Työskennellyt muun muassa lihamestari-teurastajana, ravintoloitsijana, poliisin rikostutkinnassa, rengas- ja koneliikkeen yrittäjänä ja ajoneuvomekaanikkona.

Harrastaa kuntoliikuntaa.