Ensi syksyn koulukuljetukset askarruttavat jo lapsiperhettä

0
Roosa Ristimäen lapset Oona, Iina ja Rasmus Järvinen lähtevät opintielle Seikunmaasta, Kojonperästä. Perheessä on myös neljäs lapsi, Julius Järvinen. Kolmasluokkalainen Iina murehtii sitä, muistaako hän tehdä kaikki läksyt, kun jo nyt koulupäivän jälkeen on sen verran väsynyt.

LOIMAAN kouluverkon karsiminen vaikuttaa ensi syksystä alkaen etenkin Kojonkulman, Virttaan ja Alastaron alueen oppilaiden koulukuljetuksiin.

Yksi tällaisista perheistä asuu Kojonperässä, Seikunmaassa, jossa Roosa ja Janne Ristimäen perheessä kaikki neljä koululaista kulkevat ensi syksystä alkaen Hirvikosken yhtenäiskouluun: nuorin aloittaa ensimmäisen luokan ja vanhin peruskoulun yhdeksännen. Tähän asti kolme nuorinta on käynyt taksikyydillä koulussa ja esikoulussa Kojonkulmalla.

Roosa Ristimäkeä mietityttää tulevan koulumatkan kesto etenkin perheen nuorimpia ajatellen, sillä tällä hetkellä vanhimman Hirvikoskella yläkoulua käyvän lapsen Rasmus Järvisen koulumatkojen yhteenlaskettu kesto on päivittäin noin 2,5 tuntia, kun mukaan lasketaan kuljetusten odotteluun käytetty aika.

Nyt taksi nappaa vanhimman pojan sekä muut perheen lapset kyytiinsä aamulla klo 7.15 ja vie Kojonkulman koululle, jossa yläkoululainen odottelee runsaat puolisen tuntia bussia, joka puolestaan kulkee Alastaron kautta Hirvikosken yhtenäiskouluun. Hän on perillä koulussa noin klo 8.45. Koulupäivän jälkeen paluumatka hoituu pikkuisen nopeammin, keskimäärin noin tunnissa.

– Kysymys kuuluu, käyvätkö alakoululaiset tämän saman ruljanssin läpi aamuisin, äiti kysyy.

Rasmuksesta koulumatkojen ja -päivien kesto tuntuu välillä raskaalta riippuen koulupäivästä ja läksyjen määrästä.

Ristimäki kertoo kuulleensa kaupungin edustajien taholta, että jatkossa koulumatkoihin käytetty aika lyhenisi, ja hän seuraa mielenkiinnolla, lyhenevätkö matka-ajat todella.

ENSI lukuvuoden koulukuljetusten suunnittelu on kaupungilla työn alla, ja kuljetusreitit ovat jo pitkälle hahmoteltu. Sivistysjohtaja Manne Pärkö kertoo, että reitit ja aikataulut ovat parhaillaan liikennöitsijöiden hiottavana.

Isona muutoksena Virttaan, Alastaron ja Puistokadun koulun välille tulee uusi linja-autoreitti: virttaalaiset alakoululaiset kuljetetaan bussilla Alastarolle Kirkonkylään kouluun sekä Virttaan ja Alastaron alueen yläkoululaiset edelleen samalla bussilla Loimaan keskustaan, Puistokadun kouluun.

Kojonkulmalta ala- ja yläkoululaiset kuljetetaan Hirvikosken yhtenäiskouluun. Pärkö kertoo, että osa oppilaista kulkee reittiliikenteen linja-autolla, kuten tällä hetkellä, ja osa suoraan pikkubusseilla Kojonkulmalta Hirvikoskelle.

Sivistysjohtaja kertoo muutoksiin sisältyvän myös sen, että Puistokadun koulu alkaa kuljetusoppilailla kello yhdeksältä ensi syksystä lähtien, jotta virttaalaisten ja alastarolaisten oppilaiden ei tarvitse aamuisin lähteä niin varhain kouluun. Hän sanoo, että tähän asti Puistokadun koulu on alkanut porrastetusti kello 8–10.

KOULUKULJETUSTEN suunnittelussa pyritään Pärkön mukaan siihen, että oppilaiden koulumatkoihin viettämä aika olisi mahdollisimman lyhyt. Hän kuitenkin tiedostaa, ettei tavoite aina toteudu pinta-alaltaan laajassa kunnassa.

Oppilaiden koulukuljetuksia ohjaa myös lainsäädäntö. Pärkö havainnollistaa, että alle 13-vuotiaiden lasten yhteenlasketut koulumatkat voivat kestää enintään 2,5 tuntia päivässä ja yli 13-vuotiaiden enintään kolme tuntia.

– Me yritämme päästä näiden alle. Yksittäiset oppilaat voivat kuitenkin olla lähellä näitä rajoja, kuten tilanne on jo nyt.

Sivistysjohtaja luottaa kaupungin sivistystoimen ja paikallisten liikennöitsijöiden kokemukseen ja ammattitaitoon siinä, että tulevan lukuvuoden koulukuljetukset onnistuisivat mahdollisimman sujuvasti.

Oppilaiden vanhemmat eivät ole osallistuneet koulukuljetusten suunnitteluun, mutta Pärkön mukaan kaupunki pyrkii kuuntelemaan ja ratkaisemaan mahdollisia kuljetusongelmia, jos oppilaan huoltaja on yhteydessä kaupunkiin.

LOIMAALLA peruskoulukuljetusten piirissä on parhaillaan noin 600 oppilasta eli 35–37 prosenttia kaikista peruskoululaisista. Sivistysjohtaja arvioi koulukuljetusoppilaiden osuuden kasvavan 38–40 prosenttiin ensi lukuvuonna, sillä kuluvan kevään päätteeksi lakkautettavista Kojonkulman ja Virttaan kyläkouluista sekä Alastaron yläasteelta tulee 35–40 uutta oppilasta koulukuljetusten piiriin ensi syksynä.

Valtakunnallisesti vertailtaessa Loimaalla on paljon oppilaita koulukuljetuksissa, sillä koko maassa kuljetusedun saavien oppilaiden osuus oli noin 22 prosenttia parin vuoden takaisen tilaston perusteella.

Tähän saakka kaupungin koulukuljetuskustannukset ovat olleet noin miljoona euroa vuodessa, eli ne muodostavat 6–7 prosenttia perusopetuksen toimintakuluista. Kouluverkkoratkaisun yhteydessä viime keväänä koulukuljetuskustannusten arvioitiin kasvavan noin 120 000 eurolla.

Pärkö ei kuitenkaan osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, miten kustannukset todella muuttuvat ensi lukuvuonna. Hän muistuttaa, että ensi syksynä alkaa liikennöitsijöillä uusi sopimuskausi, joka vaikuttaa hintoihin.

Ensi lukuvuonna kuljetuksissa on mukana 14 liikennöitsijää ja autoja noin 35, ja sivistysjohtaja uskoo kyseisen määrän riittävän koulukuljetusten järjestämiseen.

Tuleva koti voi löytyä muualtakin kuin Loimaalta

LOIMAA Kojonkulmalla ollaan lakkauttamassa koulun ohella ryhmäperhepäiväkoti eli ryhmis tulevan kesän aikana.

Koulun läheisyydessä asuvien Anna Lehdon ja Patrik Lindströmin viisihenkisessä perheessä, jossa on kolme alle kouluikäistä lasta, ryhmiksen lakkauttaminen tietää sitä, että vanhemmat kuljettavat lapset ensi syksystä alkaen päivähoitoon ja esikouluun Alastarolle, joka ei ole kummankaan vanhemman luontaisen työmatkan varrella. Äiti käy töissä Loimaalla ja isä Huittisissa. Tulevan kyytimiehen paikkaa on suunniteltu perheessä isän tehtäväksi.

Lasten hoitokuljetuksiin ajetut ajokilometrit kasvavat tuntuvasti nykyisestä, mikä ei Lehdon mielestä millään lailla helpota ruuhkavuosia elävän perheen arkea.

Lehdon mukaan kaupungin taholta on tarjottu vahvasti Hirvikosken suuntaa päivähoitopaikaksi, mutta se ei yksinkertaisesti sovi hänen työaikoihinsa. Hän ei pidä vuoropäivähoitoakaan ihanteellisena vaihtoehtona ja kokee Alastaron vaihtoehdoista pienimpänä pahana.

Sen lisäksi, että Kojonkulman ryhmiksen lakkauttaminen hankaloittaa perheen arkea, äiti on harmissaan lasten kaveripiirin erkanemisesta, kun esimerkiksi muut perheen vanhimman lapsen Leon ikäryhmästä jatkavat Hirvikoskelle.

Lehdon mukaan Kojonkulman ryhmiksen jatkuminen edes vuodella olisi tuonut heille helpotusta, ja hän on lähettänyt aiheesta aiemmin myös sähköpostia kaikille sivistysvaliokunnan ja kaupunginhallituksen jäsenille sekä muutamalle viranhaltijalle havainnollistaen sitä, miten päätöksentekijöiden ratkaisut vaikeuttavat heidän perheensä arkea.

– Sain sähköpostiini kaksi vastausta.

Lehdon ja Lindströmin perhe asuu tällä hetkellä vuokralla Kojonkulmalla, ja perheessä ollaan etsitty sopivaa omakotitaloa uudeksi kodiksi. Lehto sanoo, ettei omakotitalon tarvitse välttämättä löytyä Loimaalta, etenkin kun mies käy jo nyt töissä toisella paikkakunnalla.

– Ei meidän ole pakko asua Loimaalla. Meitä ei sido tänne mikään.

Roosa Ristimäki sanoo kuulleensa muidenkin lapsiperheiden suunnalta halusta muuttaa pois Loimaalta kaupungin ratkaisujen jälkeen. Ratkaisuilla hän viittaa muun muassa kolmen koulun ja Kojonkulman ryhmiksen lakkauttamiseen ja hän kysyy, onko lapsen etu unohdettu.