Oripään koulu. Kuva: LL arkisto / Leila Hätönen.

ORIPÄÄ Fyysinen väkivalta on lisääntynyt Oripään alakoulussa kuluvan lukuvuoden aikana. Väkivaltaa ovat kokeneet oppilaat ja henkilökunta. Väkivallanteot keskittyvät tietyille, harvoille oppilaille.
Tiedot ilmenevät tiistai-iltana kokoontuvan Oripään kunnan sivistyslautakunnan esityslistalta.
– Koulussa eriasteisia tilanteita on ollut viikoittain. Ylivoimaisesti suurin osa oppilaista käyttäytyy kuitenkin moitteettomasti, sivistysjohtaja ja Oripään koulun rehtori Mika Virtanen kuvailee.
Hänen mukaansa fyysisellä väkivallalla tarkoitetaan tyypillisesti toisiin oppilaisiin tai henkilökuntaan kohdistuvaa muksimista, lyömistä tai potkimista.
– Ilmiö ei ole tyystin uusi. Tilanteita on nykyisellään kuitenkin entistä enemmän, ja väkivallanteot ovat entistä vakavampia.
Rehtori kertoo, että koulu on joutunut olemaan yhteydessä myös sosiaalitoimeen ja poliisiin joissain tilanteissa.

Sivistyslautakunnan on tarkoitus keskustella voimassaolevista toimintamalleista ja niiden mahdollisesta kehittämisestä.
Virtanen arvioi, ettei tilanteen korjaamiseksi ole välttämättä helppoja tai ilmiselviä ratkaisuja. Hän kertoo, että koulussa on jo pyritty lisäämään aikuisen läsnäoloa oppitunneilla, ja haasteellinen oppilas on voinut opiskella esimerkiksi lopun oppitunnista toisessa opetusryhmässä.
Kunnan sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto kertoo, että Oripään kouluun on saatu Ankkuritiimistä sairaanhoitajan työpanosta kahdeksi päiväksi viikossa loppukevään ajaksi. Ankkurin sairaanhoitajan työpanos on tietynlaista ennaltaehkäisevää väkivallantorjuntaa ja tilanteiden ennakointia.
– Jo se, että saamme kouluumme Ankkuritiimistä ulkopuolista vahvistusta, näyttäsi hieman rauhoittavan tilannetta. Tällä pyrimme turvaamaan loppukevään työrauhaa. Tämä ei tietenkään ole pysyvä ratkaisu, mutta toimiva puuttuminen tilanteeseen tähän kohtaan. Ankkurin mukaantulosta on saatu myönteistä palautetta, Kaskiluoto summaa.

Oripään koulussa on käytössä kolmiportainen toimintamalli väkivaltatilanteiden varalta ja toimintamalli koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.
Ensimmäisellä portaalla puhutaan sellaisista tilanteista kuin pienet tönimiset ja uhittelut. Tällaisista tilanteista riittää seuraamuksiksi oppilaan puhuttelu.
Toisella portaalla kyse voi olla lievistä tappelutilanteista, kuten huitomisesta ja lyömisestä, sekä vakavammasta uhkailusta ja aineellisista vahingoista. Seuraamuksina voivat olla rikemerkintä tai jälki-istunto.
Kolmannella portaalla vakavissa väkivaltatilanteissa puhutaan esimerkiksi pahoinpitelystä, henkilövahingoista sekä uhkaamisella vaarallisilla tavaroilla vahingoittamismielessä. Näitä tilanteita voidaan selvittää yhdessä sosiaalitoimen ja tarvittaessa poliisin kanssa. Seuraamuksina voivat olla koulun kurinpidolliset toimet ja lastensuojeluilmoitus.
– Tapauskohtaisesti toimitaan joka portaalla. Kolmannen portaan tilanteet ovat lisääntyneet, Virtanen summaa.

Koulun tilanne on esillä myös maanantai-iltana kokoontuvan kunnanhallituksen kokouksessa.
– Kunnanhallitus huomioi lautakuntien käsittelyn ja on omalta osaltaan valmis reagoimaan. Väkivalta ei kuulu missään muodossa koulumaailmaan. Nykyiset toimintamallit on hyvä tarkistaa samalla kun kehitetään entisestään kunnan sisäisiä keinoja puuttua asiaan, kunnanjohtaja Timo Tolppanen sanoi ennen hallituksen kokousta.