Kymmenen henkilön kokoontumiset sallitaan Loimaalla lauantaista alkaen

0
Laaja etätyösuositus poistuu, mutta terveysturvallisuudesta tulee edelleen huolehtia.

LOIMAAN kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia. Vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvät koronarajoitukset ja -suositukset ovat 15. toukokuuta alkaen seuraavat:

YLEISÖTILAISUUDET Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa ohjeiden mukaan.

YKSITYISTILAISUUDET Suositellaan, että kaikkia yli 10 hengen kokoontumisia rajoitetaan.

KIRJASTOPALVELUT Lainauspalvelut toimivat normaalisti. Lehtisalit ja muut kirjaston oleskelutilat on avattu, mutta istumapaikkoja on vähennetty, jotta turvavälit voidaan säilyttää. Tietokoneiden käyttö, tulostus, kopiointi ja skannaus on mahdollista kirjastoissa. Varattavat palvelut ja tilat ovat toistaiseksi poissa käytöstä. Kirjastossa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kaikkien tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tulla kirjastoon vain terveenä.

NUORISOPALVELUT Nuorisotilojen avoimiin vuoroihin voi osallistua maksimissaan 10 nuorta kerralla. Nuoret voivat myös varata oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijä jatkavat nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille.

KULTTUURIPALVELUT Taidetalo ja Alpo Jaakolan patsaspuisto (29.5. alkaen) ovat avoinna normaalisti. Kävijöiden tulee huolehtia yli kahden metrin turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja tulla museovierailulle vain terveenä. Etenkin sisätiloissa asioidessa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Kulttuuritiloissa (Heimolinna) noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilojen henkilömäärän rajoitusta (enintään 10 asiakasta).

OPISTOT Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille järjestettävää opetusta voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten ja nuorten opetusta toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille suositellaan maskien käyttöä.

LIIKUNTAPALVELUT Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty 15. toukokuuta alkaen. Osa ohjatuista ryhmistä voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksillä.

HARRASTUSTOIMINTA Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytetty 15. toukokuuta alkaen.

Aikuisten ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan ilman lähikontakteja, turvavälit huomioiden.

Lasten ja nuorten ryhmäliikunta ulkona ja sisällä sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja sisätiloissa.

Kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntahallit ja -salit sekä koulujen tilat) ovat edelleen suljettuina 15. toukokuuta alkaen muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta.

Koululaisryhmät ja päiväkotiryhmät voivat käyttää liikuntapaikkoja tehtyjen varausten mukaisesti osana opetusta ja varhaiskasvatusta. Myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen uimaopetus sekä kuntouttava ja sitä vastaava toiminta järjestetään.

Lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta on keskeytetty ainakin 25. toukokuuta asti, jonka jälkeen epidemiatilanteen salliessa se voidaan aloittaa.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua, sen sijaan pelaaminen muita joukkueita vastaan ei ole edelleenkään sallittua. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.

Kaupungin sisäliikuntatilojen vuonna 2000 syntyneiden ja sitä vanhempien toimintaan varatut vuorot perutaan (mukaan lukien vuorot, joilla aikuiset ja lapset harrastavat yhtä aikaa) pois lukien SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta.

Uimahalli on rajoitetusti avoinna. Uimahallin yleiset käyttövuorot perutaan koululaisuintien aikana. Uimahalli on avoinna yleisölle aamu-uintien osalta sekä päivittäin kello 15–20. Vesihovi tiedottaa aukioloistaan ja rajoituksistaan.

Kuntosalit ovat rajoitetusti avoinna. Tilassa saa olla kerrallaan enintään puolet tilan sallimasta henkilömäärästä, ja tilaa asiakasta kohden varataan riittävästi niin, että kahden metrin turvaväleistä voidaan huolehtia. Liikuntapalvelut tiedottaa rajoituksista kuntosaleittain.

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntapaikoillakin tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

PERUSOPETUS toteutetaan lähiopetuksena. Sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita.

Yläkouluikäisille suositellaan edelleen kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Maskeja jaetaan kouluilta, mutta halutessaan myös omia maskeja saa käyttää. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiirejä tai kasvomaskeja.

Mikäli huoltaja haluaa, että myös nuoremmat oppilaat (6.-luokkalaiset ja kuljetuksessa olevat oppilaat) käyttäisivät maskeja, voi siitä ilmoittaa koulun opettajalle tai rehtorille. Tällöin oppilaille jaetaan koululta aiempaan tapaan maskeja.

Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljitysten tehostamiseksi.

Mikäli epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on hankala järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka voi olla etäopetuksessa. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

VARHAISKASVATUS jatkuu ohjeiden ja suositusten mukaisesti, ja toiminnassa noudatetaan kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käyttää kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.

VAUNUTREFFIT voivat jatkua 15. toukokuuta alkaen rajoitetusti. Toiminnassa on otettava huomioon 10 hengen kokoontumisrajoitus sekä turvavälit. MLL:n leikkipuistotoiminta ja perheryhmät ovat edelleen keskeytettyinä.