Punkalaitumen biokaasulaitokselle uusi omistaja – käynnistäminen vaatii miljoonainvestoinnit

0
Punkalaitumen Bioenergiayhtiö oy:n keskeneräinen biokaasulaitos on myyty Bio Aurora oy:lle.

PUNKALAIDUN Konkurssiin menneen ( LL 4.7.2020) Punkalaitumen Bioenergiayhtiön biokaasulaitos on myyty Bio Aurora oy:lle. Bio Auroran yrittäjä Eero Tilsala on ollut biokaasulaitoshankkeen alkuperäisten alulle panijoiden joukossa. Hänellä on vahva usko siihen, että laitos saadaan vielä käyttöön.

– Olemme hakeneet uutta suuntaa. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön niin, että Kanteenmaassa voi tulevaisuudessa tankata biokaasuautoja.

Jotta tavoitteeseen päästään, liiketoimintamalli täytyy myllätä ympäri. Kesken jääneeseen laitokseen täytyy investoida isolla kädellä.

– Sellaisenaan, miten laitos alun perin on tehty, sitä ei voida ottaa käyttöön. Puhutaan miljoonaluokan investoinneista, Tilsala kertoo ja täsmentää kustannusarvion olevan noin 6,5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnalle haetaan kannattavuutta muun muassa hyödyntämällä seudulla syntyviä jätteitä monipuolisesti.

Kanteenmaan kiertotalousklusteri vastaa Bio Auroran tarpeisiin. Klusterihanke pyrkii yhdistämään jätteen tuottajat ja hyödyntäjät. Vapunpäivänä alkanut hanke sai ympäristöministeriöltä 42 000 euron hankerahan.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä Kanteenmaan alueen kiinnostavuutta muidenkin kiertotaloustoimijoiden näkövinkkelistä ja käynnistää vuoropuhelu alueen maatalousyrittäjien kanssa.

Punkalaitumen tekninen johtaja Satu Alajärvi ja kunnanjohtaja Tuija Ojala asettavat tavoitteeksi, että Hinku-verkostoon kuuluva Punkalaidun voi kompensoida koko seudun päästöjä, kunhan vihreän energian tuottamisessa päästään vauhtiin.

– Toivomme synergiaetua kaikkien toimijoiden kesken.

Hiilineutraali kunta eli Hinku-kunta hyötyy alueelle suunnitteilla olevista tuulivoimaloista. Isosuolle mahdollisesti nousevat voimalat tuottaisivat paitsi mojovan kiinteistöverokertymän, myös kelpo siivun paikallisesta sähköntarpeesta.

– Hanke on rakennuslupavaiheessa. Odotamme, että luvat ovat lainvoimaiset, Ilmatar Windpowerin myynti- ja markkinointijohtaja Tapio Potila kertoo.

Tuulivoimaloiden suuntaviivoja on piirretty vuodesta 2013. Kahdeksassa vuodessa voimaloiden määrä on karsiutunut yhdeksästä kuuteen ja voimalatekniikka kehittynyt.

– Juuri menneellä viikolla julkistimme 200 miljoonan euron pääomarahoituksen yhtiölle. Sen vuoksi olemme vähemmän riippuvaisia PPA-sopimuksista. Pyrimme siirtymään palvelemaan enemmän kuluttajia ja yrittäjiä.

PPA-sopimus eli pitkäaikainen sähkönostosopimus on ollut tariffin poistumisen jälkeen olennainen osa tuulivoimalahankkeiden toteutumista.

Tiistaina käynnistettyihin klusterikeskusteluihin osallistui kolmaskin yritystoimija, GRK Infra.

GRK Infra oy on vuokrannut tonttimaata kunnalta ja hakenut ympäristölupaa kiertotalouskeskukselle. Kanteenmaassa sijaitsevalle tontille on suunniteltu muun muassa biotuoteterminaalia ja uusiomaaperän rakennusta. Hanke on kuitenkin venynyt.

Muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta GRK Infran edustaja Antti Määttänen povaa, että suunnitelmat uusitaan vielä ennen toimeenpanoa.

– Tämän uuden tilanteen myötä täytyy miettiä, mitä ympäristölupien kanssa tehdään. Päivitetäänkö ne vai eikö niitä jatketa. Terminaalialueelle voidaan hakea uusi lupa myöhemmin. Olemme miettiväisellä kannalla.

Määttänen korostaa, ettei hankkeen ympärillä ole tapahtunut mitään dramaattista. Suunnitelmat ovat vain jääneet koronan jalkoihin ja aikaa kulunut niin paljon, etteivät olemassa olevat luvat välttämättä vastaa sitä, mitä tontilla on tarkoitus aikanaan tehdä.