Pohjavedenottamon tarkkailuvelvollisuus täyttyy viipeellä

0
Kevät tuo kaikenlaista, kuten laulussa kerrotaan. Nyt se toi tarkkailuohjelman Kotasuon pohjavedenottamolle yli 20 vuoden viipeellä.

LOIMAA/VIRTTAA Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) on hyväksynyt Loimaan Veden esityksen Kotasuon pohjavedenottamon tarkkailuohjelmaksi vähäisin lisäyksin. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Länsi-Suomen vesioikeus päätti Kotasuon vedenottamon tarkkailuvelvollisuudesta jo helmikuussa 1980, kun se myönsi Alastaron kunnalle luvat pohjavedenottamon rakentamiseen ja vedenottoon. Lupia ja rakentamisen määräaikoja kuitenkin jatkettiin useaan otteeseen.

Ely-keskuksen ylitarkastaja Maria Mäkinen sanoo, että hänen tietojensa mukaan Kotasuon ottamo otettiin käyttöön vuonna 1999.

– Enimmillään sieltä on otettu vettä noin 300–400 kuutiota vuorokaudessa, vuoden 2015 jälkeen vähemmän.

Tarkkailuvelvollisuutta ei käyttöönoton yhteydessä täytetty. Vuoden 2009 alussa Alastaron kunta liittyi Loimaaseen, mikä muutti organisaatioita ja vastuita.

ASIA ALKOI edetä uudelleen viime joulukuussa, kun Loimaan Vesi toimitti Kotasuon pohjavedenottamoa koskevan tarkkailuohjelmaehdotuksen Ely-keskukseen.

Siinä kerrotaan, että vedenottamolta otetaan vettä noin 40–50 kuutiota vuorokaudessa, eikä määrää ole tarkoitus kasvattaa.

Tarkkailusuunnitelma pohjautuu alueelle asennettuihin uusiin pohjaveden havaintoputkiin ja lähdevirtaaman tarkkailua varten rakennettavaan mittapatoon.

Kotasuon ottamo sijaitsee Virttaankankaalla. Tarkkailulla pyritään seuraamaan, että vedenotto ei muuta alueen pohjavesiolosuhteita.